nacht van de filosofie fryslân

13 april 2019, 19:00 t/m 14 april 2019, 01:00 | Blokhuispoort

nacht van de filosofie

Denk en doe mee aan de Nacht van de Filosofie Fryslân.

De 12e Nacht van de Filosofie Fryslân wordt georganiseerd door dbieb, in samenwerking met Humanistisch verbond, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Filosofie café Leeuwarden en Kleurrijk Fryslân.

Met o.a.:
René ten Bos (denker des Vaderlands), Stine Jensen, Gerben Bakker, Menno de Bree, Irma van Steijn, Amanda de Voogd, Thyme en Rick, Wouter van der Wal en Thessa Fennema (Jonge denkers des Vaderlands), Albert Bouwman, Rudolf Kampers, Roel Klopstra

lezingen, interviews, workshops, livemuziek, interviews, fuck-up wall, filosofische bushalte, samen met filosofen in gesprek bij het kampvuur en meer…

Meld je aan via www.nachtvandefilosofiefryslan.nl