digitaal spreekuur

8 november 2018, van 15:00 tot 17:00 | Elke week | dbieb Leeuwarden, 1e verdieping

Kosten: gratis

helpen bij de computer

Heb je vragen over internet- en computergebruik, digitale diensten van de bibliotheek, (online) cursussen, de e-overheid of de Nederlandse taal. Kom dan naar het gratis digitaal spreekuur.

Wij hebben dan extra ruimte en tijd om je te helpen met al je vragen. Over digitale zaken als: apps van de bieb, e-books, e-reader, internet, Office en social media. En over taalkwesties zoals leesproblemen, taalontwikkeling en online formulieren. Ook kunnen wij je ondersteunen bij online cursussen, zoals die van Oefenen.nl en je op weg helpen bij cursussen van dbieb en van ons digitaalhuis-programma zoals Werken met DigiD en Klik & Tik. Tot slot kunnen wij je meer vertellen over de digitale diensten van de bibliotheken zoals internet- en databankgebruik in onze vestigingen en het thuis online aanvragen en verlengen van materialen. Klik hier voor meer informatie over de spreekuren.