digitaal spreekuur

5 februari 2019, van 10:30 tot 11:30 | WZC Erasmus, brasserie

Kosten: gratis

Helpen op de computer

Heb je vragen over internet- en computergebruik, digitale diensten van de bibliotheek, (online) cursussen, de e-overheid of de Nederlandse taal. Kom dan naar het gratis digitaal spreekuur.

Wij hebben dan extra ruimte en tijd om je te helpen met al je vragen. Over digitale zaken als: apps van de bieb, e-books, e-reader, internet, Office en social media. En over taalkwesties zoals leesproblemen, taalontwikkeling en online formulieren. Ook kunnen wij je ondersteunen bij online cursussen, zoals die van Oefenen.nl en je op weg helpen bij cursussen van dbieb en van ons digitaalhuis-programma zoals Werken met DigiD en Klik & Tik. Tot slot kunnen wij je meer vertellen over de digitale diensten van de bibliotheken zoals internet- en databankgebruik in onze vestigingen en het thuis online aanvragen en verlengen van materialen. Klik hier voor meer informatie over de spreekuren.

Daarnaast kun je tijdens het digitaal spreekuur je openstaande posten contant afrekenen bij een medewerker van de bibliotheek.
 
Elke eerste dinsdag van de maand in de brasserie van Woonzorgcentrum Erasmus (uitgezonderd de schoolvakanties).  Je kunt gewoon langskomen, een afspraak is niet nodig.