niet in de prijzen; hoe serieus wordt het literaire werk van vrouwen genomen

1 november 2018, van 19:45 tot 21:45 | Tresoar

Kosten: gratis toegang

Sinds de Gysbert Japicxprijs bestaat in Fryslân, hebben maar drie vrouwen de belangrijkste literaire prijs gekregen voor hun werk.

Deze drie vrouwen zijn de dichteres Rixt, Ella Wassenaar en Tiny Mulder. De laatste was in 1986. Toch zijn er best veel dichteressen die werk van hoog niveau publiceren: Baukje Wijtsma, Margryt Poortstra, Albertina Soepboer, Elske Kampen. En steengoede prozaschrijfsters, zoals Hylkje Goïnga, Jetske Bilker, Greet Andringa, Marga Claus en Elske Schotanus.

De opsomming van namen is natuurlijk niet volledig. In literaire jury’s zitten sinds 1990 altijd een of meerdere vrouwelijke juryleden. Voor de bekroning van het werk van vrouwen, maakt dat zo te zien niks uit. Is dat erg? Is te achterhalen waarom vrouwen minder vaak in de prijzen vallen? Of is het prijzenstelsel misschien wel achterhaald?

Meer info en aanmelden