Duurzame energie; lokale initiatieven

We zijn met zijn allen veel te afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Deze brandstoffen raken niet alleen op, maar zijn ook nog erg schadelijk voor de aarde. Het moet dus anders.  Dit dossier geeft een inkijkje in een aantal lokale initiatieven voor het opwekken van energie uit alternatieve, natuurlijke energiebronnen.

Wat is duurzame energie

 • Duurzame energie wordt opgewekt door natuurlijke bronnen, zoals zon, wind, bodem, water en biomassa. Voordelen van het benutten van deze bronnen is dat het milieu niet of veel minder wordt vervuild en de bronnen zelf nooit opraken. Veel informatie over duurzame energie en de verschillende natuurlijke bronnen is te vinden bij Milieu Centraal.   

Windenergie

 • Op de kaart van Windstats kun je zien waar windmolens staan.  
 • In Reduzum levert de Doarpsmûne (dorpsmolen) al tientallen jaren energie aan de dorpen Reduzum, Friens en Idaard. Uit de extra inkomsten zijn al veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd. 

Energie uit vergisting

De Dairy Campus Leeuwarden is een proefboerderij voor innovatie op het gebied van landbouw en veeteelt. Op het mestplein van de campus wordt biogas geproduceerd door vergisting van eerst alleen mest, maar nu ook hout en houtachtige structuren, zoals snoeiafval. In 2018 heeft Biovalue het beheer van de installatie op zich genomen.

Wat doet de gemeente?

Leeuwarden  

Leeuwarden werkt ook aan duurzaamheid in de gemeente. Op dit website-onderdeel van de gemeente vind je informatie over de mogelijkheden voor duurzame energie. Bijvoorbeeld of je dak geschikt is voor zonnepanelen en of er subsidiemogelijkheden zijn.   

Tytsjerksteradiel  

Het energieloket van de gemeente Tytsjerksteradiel biedt informatie over bijvoorbeeld de mogelijkheden van energievoorziening door wamtepompen en zonnepanelen.

Zonne-energie

Lezende vrouw
 • In het project Leeuwarden Vrij-Baan, waarin gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat aan bereikbaarheid werken, speelt ook duurzaamheid een rol. Het project Vrij Baan is inmiddels afgesloten. Zo zijn er al een aantal zonneparken gerealiseerd. In Leeuwarden en ook in andere Friese gemeenten worden de komende jaren nog  meer ontwikkeld. Op deze kaart kun je zien waar zich zonneparken bevinden.
 • Wil je weten of je dak geschikt is voor zonnepanelen, kijk dan hier.   
 • Op een voormalige vuilstortplaats in Garyp is vanuit initiatief van de dorpsgemeenschap een van de eerste en grootste zonneparken van Nederland gebouwd, De Griene Greide, dat 1700 gezinnen van stroom voorziet.    
 • In Aldtsjerk kunnen inwoners en omliggende dorpen meedoen met een energieproject om eigen energie te leveren op andermans dak.  

Energie uit water(-zuivering)

 • Watercampus Wetsus in Leeuwarden onderzoekt van alles op het gebied van water. Zo wordt geprobeerd energie op te wekken door zoet en zout op een bepaalde manier te mengen. Zelfs rioolwater kan energie opleveren, met het gas dat ontstaat bij de zuivering van rioolwater wordt het gebouw van Wetsus verwarmd. Een artikel van Nemo Kennislink geeft een overzicht van deze activiteiten.    
 • Inwoners van Heeg wilen het water van het Heegermeer gebruiken om het hele dorp te voorzien van warmte door middel van aquathermie.  

Aardwarmte

De gemeente Leeuwarden gaat aan de slag met de aanleg van warmtewinning op basis van geothermie. De helft van Leeuwarden zou op termijn kunnen worden verwarmd met water dat diep in de bodem wordt gewonnen.

Andere initiatieven/activiteiten

 • De Energiecampus Leeuwarden, gebouwd op het terrein van de voormalige vuilstortplaats Schenkenschans, richt zich helemaal op duurzaamheid.  Nieuwe technologie op het gebied van duurzaamheid wordt ontworpen, gemaakt en in de markt gezet. Via biovergisting en zonnekracht zal energie worden opgewekt voor minimaal 4.000 Leeuwarder huishoudens.    
 • Het Van der Valk hotel in Leeuwarden gebruikt geen gas voor de verwarming; er wordt gestookt via warmtepompen. Ook wordt gebruik gemaakt van menselijke warmte.

Algemene informatie

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: maart 2018
Laatst bijgewerkt: augustus 2022

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer
 

Duurzame energie en onderwijs

Nieuwe democratie
 • Via het Centrum Duurzaam prikkelt ROC Friese Poort de nieuwsgierigheid van studenten en bedrijven, o.a. op het gebied van duurzame energie.
 • De NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) biedt diverse scholingsmogelijkheden op het gebied van duurzame energie in Friesland.
 • Aan de Rijksuniversiteit Groningen, Campus Fryslân, kunnen studenten alles leren over duurzaam ondernemerschap.

Wat kun je zelf doen

 • Wil je samen met anderen in je dorp of wijk je steentje bijdragen aan duurzaamheid en een energiecoöperatie opstarten of gezamenlijk zonnepanelen inkopen kijk dan eens op de site van de Friese Milieu Federatie.    
 • Op deze kaart van Noordelijk Duurzaam vind je daar aangesloten lokale energiecoöperaties en initiatieven, waarbij je je kunt aansluiten.

Leestips van de bibliotheek