Alle vestigingen van dbieb zijn t/m dinsdag 25 mei gesloten. Voor vragen over onze dienstverlening tijdens de sluiting verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Verkiezingen provinciale staten 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Eenmaal in de vier jaar vinden de verkiezingen plaats. De inwoners van de provincie kiezen dan de leden van Provinciale Staten. Op 20 maart 2019 worden ook de waterschapsverkiezingen gehouden.
In dit dossier vind je informatie over de provincie en over het waterschap, over de aanstaande verkiezingen en over de taken van deze instituten. Voor veel mensen is het namelijk niet duidelijk wat de provincie en het waterschap doen.

 

 

Provinciale verkiezingen

 • Alles over de komende verkiezingen vind je in het dossier hierover van de Provinsje Fryslân, over welke onderwerpen er zijn, over waar je kunt stemmen en hoe het in zijn werk gaat.
 • Bij de Kiesraad lees je op welke partijen je kunt stemmen.
 • De Leeuwarder Courant heeft over de aanstaande verkiezingen een dossier gemaakt.
 • Algemene informatie over verkiezingen van Provinciale Staten vind je op de website van de Kiesraad.
 • Nog meer informatie is te vinden Parlement.com.
 • Vind je alle informatie moeilijk, kijk dan op de Verkiezingskrant voor gewone taal. Voor beide verkiezingen wordt kort en duidelijk uitgelegd hoe het zit.

Wat zijn provinciale staten?

 • De gekozen leden van Provinciale Staten zijn onze volksvertegenwoordigers. Zij bepalen het beleid van de provincie op belangrijke punten. Zij vormen het parlement van de provincie. Een aantal verschillende partijen in de Provinciale Staten gaan samenwerken en vormen een soort provinciale regering, het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van dat college is de Commissaris van de Koning. De leden van de Provinciale Staten controleren het college van Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten kiezen de leden voor de Eerste Kamer van ons land. Op rijksoverheid.nl vind je meer informatie.
 • Ook de Kiesraad biedt overzichtelijke informatie.

 

Waterschapsverkiezingen

 • Om de vier jaar kiezen inwoners van een waterschap de leden van een deel van het algemeen bestuur van het waterschap. Een ander deel van het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Wetterskip Fryslân geeft informatie over de aanstaande verkiezingen.
 • Algemene informatie over waterschapsverkiezingen is te lezen op de website van Prodemos.

Stemmen

 • Iedere Nederlandse inwoner van de provincie van 18 jaar en ouder mag kiezen voor de Provinciale Staten.
 • Sommige mensen vinden verkiezingen maar moeilijk. Voor deze mensen heeft ProDemos Stem jij ook? ontwikkeld. Bij Stem jij ook lees en zie je ook waarom stemmen zo belangrijk is. 
 • Weet je nog niet waar je op moet stemmen? Doe de Meestem-meter, een online stemhulp op basis van resultaten.
 • Of bepaal je politieke smaak via de provinciekieswijzer.
 • Voor de waterschapsverkiezingen kun je deze stemhulp gebruiken.

Wat is en doet het waterschap?

 • Een waterschap is een overheidsorganisatie (net zoals de Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten) die zorgt voor het waterbeheer in een provincie. Dat er bijvoorbeeld genoeg en schoon water is. En dat de burger wordt beschermd tegen te veel water. In onze provincie is dat waterschap Wetterskip Fryslân.
 • Algemene informatie over waterschappen is te vinden op waterschappen.nl.
 • Ook Plusonline geeft informatie over waterschappen.

Wat is democratie?

Dat de burgers van een land of de inwoners van een gemeente zelf hun vertegenwoordigers kunnen kiezen is het fundament van onze democratie.

Het volk stemt zelf over de wetten, of de vertegenwoordigers die de wetten maken. Hierbij is het volk dus baas in eigen gebied en kunnen er geen maatregelen en wetten opgelegd worden als de meerderheid van de bevolking het er niet mee eens is.

Op de website van Prodemos staat allerlei betrouwbare informatie over de verschillende soorten democratie. Lees hier de informatie over de parlementaire democratie die wij in ons land hebben.
 

nederlandse democratei

Programma's/standpunten

 • Samen met Tienskip, organisatie die jongeren bij de politiek wil betrekken, vraagt Suksawat aan de lijsttrekkers van de verkiezingen wat ze nou belangrijk vinden. Kijk en luister hier wat ze vinden van het openbaar vervoer, en hier hoe ze denken over een eigen  Fryske unversiteit.
 • De lijsttrekkers van de deelnemende partijen op een rij.
 • De verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen die meedoen vind je hier:

CDA

PvdA

GrienLinks

ChristenUnie

D'66

VVD

50PLUSFryslân

Provinciaal Belang Fryslân

SP Fryslân

PVV Fryslân

FNP

Partij voor de Dieren

Natuurlijk Fryslân

SGP

Forum voor Democratie

DENK

 

 

Algemene informatie

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: februari 2019

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer
 

Leestips van de bibliotheek

 • De democratie en ik

  Charlotte van den Berg

  In Nederland leven we in een democratie, wat houdt dat in? Lees over de Tweede Kamer, kiesrecht, verkiezingen en Europa. Met tips en kleurenfoto's. Makkelijk te lezen. Vanaf ca. 15 jaar.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van De democratie en ik

 • De Nederlandse politiek in een notendop

  Dik Verkuil, Ruud Slotboom

  Korte schets van het Nederlandse politieke bestel vanuit historisch en staatsrechtelijk perspectief.

  Gedrukt boek

  Bekijk details van De Nederlandse politiek in een notendop

 • Het water de baas

  Daan van Rijn, Rutger Polderman

  Gedrukt boek

  Bekijk details van Het water de baas

Wat doet de provincie?

 • De Provincie heeft taken op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieubeheer, samenleving en cultuur, economische en agrarische zaken, toerisme en recreatie, openbaar vervoer en waterstaat. Een paar concrete voorbeelden: de Provincie regelt waar huizen en regionale wegen komen en dat er wordt gestrooid in de winter. Meer informatie geeft Prodemos.
 • Ook rijksoverheid.nl geeft duidelijke informatie over de taken van de provincies.
 • Om te komen tot een nieuw coalitieakkoord na de verkiezingen heeft de Provinsje Fryslân een informatiedossier gemaakt. Een onderdeel daarvan is het geven van inzicht in wat de provincie in het bestaande beleid van de provincie doet.
 • Naar de toekomst toe is de Provincie ambitieus voor wat betreft de omgevingsvisie.