Verkiezingen Provinciale Staten 2023

terug naar dbieb dossiers

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Op diezelfde dag kun je - als je 18 jaar of ouder bent - stemmen voor de waterschappen.

Provinciale Staten, waterschappen: wat zijn dat voor verkiezingen? Waar stemmen we voor op 15 maart? Hier vind je informatie en boeken over het onderwerp.

Colofon

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: februari 2023

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer

Provinciale Staten van Fryslân

De leden van de Provinciale Staten van Fryslân zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en ze kiezen de leden voor de Eerste Kamer.

Alles over de verkiezingen van de Provinciale Staten van onze provincie Fryslân, wat ze doen, enz. lees je op de site van de provincie.

naar Provinciale Staten Fryslân

Het is niet gemakkelijk uit te leggen wat Provinciale Staten precies doen. Check daarom het filmpje (van ProDemos) hiernaast.

Hoe werken Provinciale Staten?

Info van de rijksoverheid

Waar stem je voor bij Provinciale Statenverkiezingen? Bekijk de speciale informatie van de rijksoverheid. 

 

naar rijksoverheid.nl

Boeken over politiek

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân is het waterschap in onze provincie. Het Wetterskip gaat over het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en de zuivering van afvalwater. 

Alles wat je moet weten over Wetterskip Fryslân en over de verkiezingen, vind je op de site van het Wetterskip.

naar wetterskip fryslân.nl

Voor meer informatie bekijk je de filmpjes hiernaast van respectievelijk de Unie van Waterschappen en Wetterskip Fryslân

Wat doet een waterschap?

Wetterskip Fryslân

E-books over de politiek van het water 💧 📱


Op wie kan ik stemmen?


E-books en luisterboeken over politiek in Nederland 📱/🎧

Nieuws over verkiezingen

In dit dossier van Omrop Fryslân lees je veel nieuws over de Provinciale Staten-verkiezingen.

naar omrop Fryslân


Verkiezingen voor scholieren

Om jongeren zelf te laten ervaren hoe verkiezingen werken organiseert ProDemos scholierenverkiezingen, ook tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.
 

naar prodemos.nl

Verkiezingskrant in eenvoudige taal

De stichting Lezen en Schrijven en ProDemos ontwikkelden samen de Verkiezingskrant in gewone en begrijpelijke taal. 

naar lezenenschrijven.nl

Steffie legt uit: hoe werkt stemmen

Steffie legt alles uit over stemmen. Ze legt uit hoe verkiezingen werken, wie de provincie besturen en wat waterschappen zijn. Je kunt ook oefenen met stemmen. 

naar hoewerktstemmen.nl


Weet je nog niet waarop je wilt stemmen?

Bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen doen nóg meer partijen mee dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Waar stem je dan op?

Je kunt gebruikmaken van kieswijzers die je helpen bij het maken van je keuze. Hieronder vind je een paar kieswijzers.
 


Debat

Vakbond FNV organiseert een groot verkiezingsdebat met vertegenwoordigers van partijen die aan de verkiezingen meedoen. Het debat, onder leiding van Eelke Lok, is op 11 maart a.s. van 16.00 - 17.30 u. in de Glinstrastate in Burgum. Iedereen is welkom.

naar de uitnodigingE-books over politiek in Nederland 📱