Alle vestigingen van dbieb zijn t/m dinsdag 9 februari gesloten. Voor vragen over onze dienstverlening tijdens de sluiting verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

dbieb Hurdegaryp sluit met ingang van 1 januari 2021 de deuren. Door de lockdown die op 14 december is afgekondigd is de vestiging vervroegd gesloten. We willen onze leden hartelijk bedanken voor het (jarenlange) bezoek aan dbieb Hurdegaryp. Voor de vele letters, woorden, zinnen, boeken die zijn verslonden, de ontmoetingen met dorpsgenoten, het bladeren door kranten en tijdschriften en het praatje met dbieb medewerkers Hinke, Gerrie en Lucienna.

Onze dienstverlening verandert, maar in 2021 staan we weer klaar voor onze leden in Hurdegaryp. Met een gratis bezorgservice, activiteiten op de scholen, gratis e-books en een warm welkom in dbieb Burgum en Gytsjerk. In 2021 werken we samen met Doarpsbelang Hurdegaryp toe naar een ontmoetingsplek in het dorp.

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over de bezorgservice. Wil je liever contact met ons opnemen? Dat kan natuurlijk ook. Bel 058 – 234 77 77 of maak gebruik van het contactformulier. Kijk voor algemene richtlijnen als gevolg van de lockdown ook op onze pagina dbieb is gesloten.

Bezorgservice

Onze gratis bezorgservice levert jouw romans, thrillers of tijdschriften gratis bij je thuis.  

Bibliotheek op School

Samen met de scholen werkt dbieb aan taalontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid.

Online Bibliotheek

Met de gratis Online Bibliotheek App kun je e-books en luisterboeken lenen.  

Veelgestelde vragen

Waarom sluit de vestiging van dbieb in Hurdegaryp?

Binnen de gemeente Tytsjerksteradiel heeft dbieb te maken met een structurele bezuiniging op het bibliotheekwerk. We willen met minder geld echter kwalitatief goed werk blijven leveren. Nu wordt er veel geld uitgegeven aan stenen, het gebouw. In samenspraak met de gemeente is ervoor gekozen om het bibliotheekwerk te concentreren in Burgum en Gytsjerk.  

Waarom is juist de keuze op deze vestiging gevallen?

Voor het bibliotheekwerk wordt landelijk een norm gesteld, wat betreft aantal bibliotheken per inwoners. In Tytsjerksteradiel heeft dbieb in verhouding tot het aantal inwoners altijd boven deze norm gezeten. Nu de gemeente te maken heeft met bezuinigingen, die rechtstreekse consequenties hebben voor het bibliotheekwerk, is besloten om één van de drie vestigingen te sluiten. Gezien de geografische spreiding van deze drie vestigingen in de gemeente Tytsjerksteradiel is de keuze gevallen op Hurdegaryp.  

Gaat het subsidiegeld vanuit Tytsjerksteradiel nu naar de vestiging in Leeuwarden?

Nee, het subsidiegeld vanuit Tytsjerksteradiel wordt volledig benut voor het bibliotheekwerk in deze gemeente en gaat niet naar Leeuwarden.  

Welke dienstverlening biedt dbieb nog wél in Hurdegaryp?

Zoals het er nu naar uitziet verandert vooral de verschijningsvorm van dbieb. Samen met Doarpsbelang Hurdegaryp onderzoeken we het inrichten van een ontmoetingsplek in het dorp. Hier kunnen dorpsgenoten elkaar ontmoeten en kan dbieb activiteiten organiseren. Ook wordt het de plek voor het afhalen van boeken. Leden van dbieb uit Hurdegaryp kunnen vanaf 1 januari gratis gebruik maken van een boekenbezorgservice. Verder kunnen leden ook blijven lenen in Burgum, Gytsjerk, Leeuwarden of één van de andere vestigingen van dbieb.

Daarnaast wordt leesbevordering bij kinderen vooral naar de scholen overgebracht. Met het concept de Bibliotheek op school, wordt binnen de scholen in Hurdegaryp een collectie geplaatst. Kinderen kunnen de boeken mee naar huis nemen en de collectie wordt regelmatig ververst. Ook bezoeken leesconsulenten de scholen om activiteiten te organiseren op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid.  

Welke nieuwe bestemming krijgt het gebouw?

Het gebouw staat te huur. Totdat een geschikte huurder is gevonden, wordt het pand gebruikt voor opslag van onze collectie voor de scholen. Op dit moment staat deze collectie elders. De huur van deze locatie kan door verplaatsing naar Hurdegaryp worden opgezegd.  

Wat gebeurt en met de medewerkers van de vestiging Hurdegaryp?

De medewerkers van dbieb Hurdegaryp gaan werken in één van de andere vestigingen van dbieb.  

Waar kan ik na de sluiting mijn boeken inleveren?

Vanwege de lockdown zijn alle uitleentermijnen verlengd. Je hoeft daarom geen haast te maken met het terugbrengen van boeken.

De geleende boeken kunnen nog de hele maand januari worden ingeleverd in dbieb Hurdegaryp. Op maandag- en woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur gaat dbieb open om dit mogelijk te maken. Vanaf 1 februari 2021 kunnen boeken worden ingeleverd in één van de andere vestigingen van dbieb.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen op de genoemde data of in één van de andere vestigingen, neem dan gerust contact opnemen met de klantenservice. We maken dan een oplossing op maat.

Wat gebeurt er met de collectie?

De materialen worden beschikbaar gesteld voor het onderwijs en worden verdeeld over de vestigingen Gytsjerk en Burgum.  

Wat gebeurt er met de inventaris?

De inventaris wordt verdeeld over de andere vestigingen.

Wat gebeurt er met de reserveringen die zijn blijven staan?

Medewerkers van dbieb zullen vanaf 15 december bellen met leden die een reservering hebben geplaatst. Vanwege de lockdown kunnen boeken niet in de vestiging worden opgehaald, maar wordt er een bezorgafspraak gemaakt. Op het bezorgmoment kunnen we eventueel boeken meenemen die ingeleverd moeten worden.

Voor wie is de bezorgservice?

De gratis bezorgservice is voor alle leden van dbieb Hurdegaryp.  

Geen antwoord op je vraag gevonden?


dbieb is gesloten

Alle vestigingen van dbieb zijn van dinsdag 15 december tot en met 9 februari gesloten.

Meer informatie