micro:bit

Waarom micro:bit in dbieb?

Digitale vaardigheden zijn nu al onmisbaar en worden in de nabije toekomst alleen maar belangrijker. Aanleiding voor Kabelnoord en dbieb om te starten met het project Tien+, tijd voor Micro:bit dus. Hiermee krijgen kinderen uit de regio de juiste vaardigheden om nu en in de toekomst mee te kunnen doen.

Lees meer onderaan deze pagina

Programmeer je micro:bit

Tips voor websites met informatie om je micro:bit te programmeren.

Video's over de micro:bit

Micro:bit: wat is dat?

Een digitale dobbelsteen

Hack de kerstverlichting

Het belang van digitale vaardigheden

De mogelijkheden van internet en ict hebben enorme invloed op hoe we werken, zorgen, leven en communiceren met elkaar. Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ict, het kunnen beoordelen van betrouwbaarheid van informatie, mediawijsheid en het begrijpen hoe computers werken, zijn nu al onmisbaar en worden in de nabije toekomst alleen maar belangrijker. Aanleiding voor Kabelnoord en dbieb om te starten met het project Tien+, tijd voor Micro:bit dus. Hiermee krijgen kinderen uit de regio de juiste vaardigheden om nu en in de toekomst mee te kunnen doen.

Samenwerking tussen Kabelnoord, dbieb en gemeente Tytsjerksteradeel

Na eerdere successen met CoderDojo in Dokkum en het project Tien, tijd voor je eigen Micro:bit in de Bibliotheken Noord Fryslân heeft Kabelnoord voor deze regio dbieb benaderd om dit project samen op te zetten in Tytsjerksteradeel. Het betrekken van de gemeente ligt voor de hand: zo werkt de gemeente op het gebied van Boekstart ook samen met de bibliotheek. Ouders die een geboorte aangeven op het gemeentekantoor ontvangen een uitnodiging om het kind gratis lid te maken van de bibliotheek en daar een Boekstart-koffertje in ontvangst te nemen. Waar Boekstart gericht is op het stimuleren van lezen, is Tien+, tijd voor Micro:bit dus gericht op het bevorderen van de digitale geletterdheid.