‘It wie op in simmerjûn’ en dbieb

Gepubliceerd op: 21 januari 2019 10:30

In gesprek met de acteurs, regisseur en schrijver van de voorstelling ‘it wie op in simmerjûn’? Dat kan in dbieb. Joke Tjalsma, Jan Arendz, Jos Thie en Bouke Oldenhof vertellen over hun persoonlijke betrokkenheid bij de thema’s uit de voorstelling: ‘voltooid leven’, ‘actieve levensbeëindiging’, ‘de maakbaarheid van het leven’.

De voorstelling ‘it wie op in simmerjûn’ vertelt het verhaal van Theo en Anneke, die elkaar op latere leeftijd hebben gevonden. Theo helpt Anneke zo goed als hij kan bij het vinden van een fijne plek in een verzorgingstehuis voor haar vader en moeder, Daniël en Wimmy. Die zijn op een leeftijd dat ze allang niet meer op pad kunnen met Daniëls grote hobby, het draaiorgel. Maar Daniël en Wimmy willen niet afhankelijk worden en hebben hele andere plannen. Samen willen ze uit het leven stappen, na een laatste dans op ‘It wie op in simmerjûn’.

Rondom het thema ‘voltooid leven’ organiseren de Friese bibliotheken allerlei activiteiten om het onderwerp te bespreken. Zo ontvangt dbieb Joke Tjalsma, Jan Arendz, Jos Thie en Bouke Oldenhof (de laatste op locatie in Tijnje) voor een groepslening in het kader van Leen een Fries. Iedereen kan zich individueel inschrijven om in gesprek te gaan met deze markante ‘Leenfriezen’. Op de site van Leen een Fries vind je alle informatie. Hier kun je je ook aanmelden.

Rondom het thema vrijwillig levenseinde maakte dbieb een digitaal dossier. We worden met z’n allen steeds ouder en door de medische technologie blijven mensen steeds langer leven. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van leven en er zijn dan ook mensen die hun leven ‘voltooid’ vinden en euthanasie willen plegen. Het digitale dossier van dbieb biedt informatie over wat de wet zegt over euthanasie, voltooid leven, het debat daarover, waar hulp kan worden geboden en vitaal ouder worden.

Overzicht van activiteiten van de gezamenlijke Friese bibliotheken.

Meer weten over de theatervoorstelling ‘it wie op in simmerjûn’? Kijk een op de website van Pier21 voor meer informatie en kaartverkoop.