dbieb biedt hulp bij belastingaangifte

Gepubliceerd op: 7 maart 2019 08:00

belastingdienst en dbieb

Kun je wel wat hulp gebruiken bij de belastingaangifte via de computer? Een expert die meekijkt? Of heb je een vraag? Dan kun je elke vrijdag van 10.00-12.00 uur terecht in dbieb. Buurtservicepunt houdt een gratis inloopspreekuur ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2018. In samenwerking met Welzijnorganisatie KeArn te Burgum is er in maart elke dinsdag hulp bij de belastingaangifte. Tijd: 09.00 – 12.00 uur, Locaties: Dienstencentrum Heemstrastate aan de Frisiastate 23 te Oentsjerk en Zalencentrum Glinstra State aan de Freerk Bosgraafstraat 18 te Burgum Opgeven is verplicht en kan bij KeArn op telefoonnummer 0511-465200.

gratis computer- en internetgebruik

Voor mensen die zelf aangifte willen doen, biedt dbieb gratis beveiligd computer- en internetgebruik. Handig voor wie thuis geen goede voorzieningen heeft. Medewerkers van dbieb bieden hulp bij (gratis) printen of bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Hulp bij aangifte en computerfaciliteiten is gratis en voor iedereen, ook als je geen lid van dbieb bent.  

werken met DigiD

Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid, organiseert dbieb de cursus Werken met DigiD. Onderwerpen zijn: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus kunnen mensen zelfstandig gebruikmaken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente, UWV en Belastingdienst. Deelname is mogelijk op verschillende data en locaties.

 

oefenen met de computer

Om beter te leren computeren zijn er oefengroepen Klik&Tik. Hierin leer je de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Vervolgens via internet informatie opzoeken, iets kopen of een reis boeken. Ook leer je om te gaan met sociale media zoals Facebook, Skype en WhatsApp. Kijk voor meer informatie over de cursus Werken met DigiD en de oefengroepen op  www.dbieb.nl/tedoen.

 

blijf vragen bij dbieb

Bij dbieb kan iedereen terecht die ondersteuning kan gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van taal en lezen, en bijvoorbeeld rekenen, gezondheidsvaardigheden en de service op het gebied van de elektronische overheid.  

samenwerking Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst

De samenwerking tussen de Belastingdienst en Koninklijke Bibliotheek (KB) bestaat sinds 2016. Bijna alle  bibliotheken in Nederland bieden dankzij die samenwerking gratis digivaardigheidscursussen aan voor mensen die moeite hebben met de digitale overheid. Bovendien  organiseren  ze - in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties - hulp bij het invullen van de online belastingaangifte, bijvoorbeeld via belastingspreekuren. De samenwerking is in januari 2019 voor vier jaar verlengd. Dit maakt blijvend hulp bij belastingaangifte in bibliotheken mogelijk..