belastingdienst en dbieb

Gepubliceerd op: 9 maart 2018 10:30

belastingdienst en dbieb

Niet iedereen is in staat om digitaal te communiceren met de overheid. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Bijvoorbeeld voor het doen van aangifte. Mensen die hierbij hulp willen, kunnen terecht in alle vestigingen van dbieb. Om gebruik te maken van veilige computer-, internet- en printvoorzieningen of voor een cursus om te leren omgaan met de digitale overheid. Dit jaar werkt dbieb bovendien samen het Buurtservicepunt om - op afspraak - hulp te bieden bij de belastingaangifte.

zelf belastingaangifte doen in dbieb

Wie zelf aangifte wil doen voor de inkomstenbelasting of een toeslag wil aanvragen, kan hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten in dbieb. Er zijn computers beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Handig voor wie thuis geen goede voorzieningen heeft. Medewerkers van dbieb bieden hulp bij gratis printen of bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt.  

deskundig advies

Voor inhoudelijke hulp bij de aangifte inkomstenbelasting of aanvragen bij de Belastingdienst verzorgen ondersteuners van het Buurtservicepunt iedere vrijdag van 10:00 – 12:00 uur deskundig advies. Vanaf 1 maart kan van deze service in dbieb Leeuwarden gebruik worden gemaakt.

De Seniorenraad en KEaRN Welzijn bieden 60+ers in Tytsjerksteradiel (met AOW en klein pensioen) hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Deskundige vrijwilligers zitten op onderstaande data klaar om, enkel op afspraak, de aangifte te regelen. Het maken van een afspraak kan via KEaRN, telefoonnummer 0511-465200. Dit nummer is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar van 09:00 tot 13:00 uur. De kosten voor deze service zijn € 10,- per aangifte. De vrijwilligers werken vanaf de volgende locaties:

 • Burgum: locatie Glinstrastate Schoolstraat 83 op woensdag 7, 14, 21, 28 maart van 09:00 - 12:00 uur
 • Oentsjerk: locatie Heemstrastate Frisiastate 23 op dinsdag 13, 20 27 maart en 3 april van 09:00 - 12:00 uur

cursussen computergebruik, internet en digitale overheid bij de Bibliotheek

Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid, organiseert dbieb de cursus Digisterker. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: een DigiD aanvragen en gebruiken, informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus kunnen mensen zelfstandig gebruikmaken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld gemeente, UWV en Belastingdienst.
De cursus Digisterker bestaat uit 4 lessen van 2 uur en is gratis. Aanmelden kan via de website van dbieb. Deelname is mogelijk op de volgende data en locaties:

 • Leeuwarden: start vrijdag 6 april om 09:30 - 11:30 uur
 • Grou: start dinsdag 6 maart om 13:30 - 15:30 uur
 • Burgum: start maandag 19 maart om 09:30 - 11:30 uur


Voor hulp bij het de basisgebruik van computer en internet is er de cursus Klik & Tik. Hierin leert men de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Vervolgens via internet informatie opzoeken, iets kopen of een reis boeken. Ook leren de cursisten om te gaan met sociale media zoals Facebook, Skype en WhatsApp. Deelname is mogelijk op de locaties van dbieb:

 • Leeuwarden (Blokhuispoort): donderdagmorgen 09:30 – 11:30 uur
 • wijkgebouw Bilgaard: woensdagochtend 09:30 - 11:30 uur
 • wijkcentrum Heechterp-Schieringen: donderdagochtend 09:30 - 11:30 uur
 • Burgum: donderdagochtend van 09:30 - 11:30 uur
 • Grou: donderdagmiddag van 13:30 - 15:30 uur
   

blijf vragen bij dbieb

Bij dbieb kan iedereen terecht die ondersteuning kan gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van taal en lezen, en bijvoorbeeld rekenen, gezondheidsvaardigheden en de service op het gebied van de elektronische overheid.  

Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst

Deze dienstverlening vindt plaats in het kader van een convenant dat Koninklijke Bibliotheek (KB) en Belastingdienst in 2016 sloten. Hierin is vastgelegd dat de Belastingdienst 1,9 miljoen euro ter beschikking stelt om deze dienstverlening bij bibliotheken te faciliteren, waarmee een landelijke infrastructuur ontstaat. Nagenoeg alle 800 vestigingen van bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid.