dbieb neemt pabostudenten mee op taalmissie

Gepubliceerd op: 16 februari 2018 15:59

Zo'n 60 aanstaande juffen en meesters brachten op 16 februari een bezoek aan dbieb. NHL Stenden Hogeschool en het Fries Bibliotheken Netwerk trapten een provinciebrede pilot af, met het doel om aankomende leerkrachten zo enthousiast te maken over taal en lezen, dat zij die liefde aan vele generaties kinderen willen en kunnen overdragen.

De studenten ontvingen een bibliotheekpas en een voor hen geselecteerd jeugdboek uit handen van Hans van der Veen, directeur dbieb. De Friese bibliotheken hebben een van de drie landelijke pilots binnengehaald van de Stichting Lezen, waarbij pabostudenten aan de slag gaan met de Bibliotheek op School. De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak waarbij scholen, bibliotheken en gemeentes structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Onder andere in de vorm van collecties in de scholen en samenwerking van leesconsulenten met docenten. Met de pilot worden aankomende leerkrachten al vroeg bewust gemaakt van het belang van taal- en leesplezier. De studenten worden bewust van het inzetten van jeugdboeken bij alle vakken en krijgen een collectie met actuele boeken tot hun beschikking, bijvoorbeeld ten behoeve van stages.

Verbinden

Bij de feestelijke aftrap in dbieb in de Blokhuispoort kregen zo’n 60 aanwezige studenten een lidmaatschapskaart en een speciaal voor  hun geselecteerd boek. Zo ontving Nadine de Vries het boek ‘De vlucht van Omid’ geschreven door Lysette van Geel, omdat zij dit boek kan voorlezen aan haar stageklas groep 8. Van belang is om een passend boek te vinden voor student en kind. Docent Liesbeth de Boer van NHL Stenden Hogeschool: “Leesonderwijs heeft bij ons een hoge prioriteit. De samenwerking met de Friese bibliotheken biedt onze  studenten de mogelijkheid om vanuit een actueel, ruim en meertalig aanbod ‘hét boek’ te vinden voor elk kind”.

Bij de foto's:
Foto 1: de pabo-studenten worden ontvangen in dbieb in de Blokhuispoort
Foto 2: de aanwezigen moesten met het blazen in een ballon aangeven hoeveel ze van (jeugd)boeken en lezen houden
Foto 3: aansluitend volgde een rondleiding door dbieb