Humanitas, dbieb en GGD Fryslân starten pilot preventie laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 10 september 2019 10:12

routekaart preventie laaggeletterdheid

Voorlezen is leuk én belangrijk, maar dat weet nog niet iedereen. Daarom slaan Humanitas, dbieb en GGD/JGZ de handen ineen om laaggeletterdheid bij gezinnen met kinderen van 0-2 jaar aan te pakken.

Maandagmiddag 9 september vond de kick-off van de pilot plaats in dbieb Leeuwarden. Daar werd een speciale routekaart gepresenteerd, die ouders de weg wijst op leesgebied.

Door hun krachten te bundelen willen Humanitas, dbieb en de GGD laagtaalvaardige gezinnen bewuster maken van hun rol bij het voorlezen. Daarnaast willen zij ouders aanmoedigen gebruik te maken van de verschillende gratis middelen die het (voor)lezen stimuleren, zoals het Boekstartkoffertje, het Taalkado, het voorleesproject van Humanitas en het dreumes(half)uurtje in dbieb. Alle informatie hierover is overzichtelijk samengevat in een speciale routekaart. Deze geeft duidelijk weer welke hulp er op (voor)leesgebied is voor ouders van kinderen van 0-2 jaar. De kaart is vanaf volgende week verkrijgbaar op de consultatiebureaus in Leeuwarden, bij dbieb en bij de gemeente Leeuwarden.

Een ander onderdeel van de samenwerking is de Boekstartcoach van dbieb, die sinds eind augustus wekelijks werkzaam is op consultatiebureau Skrokdam in Leeuwarden. De Boekstartcoach ondersteunt de jeugdarts en jeugdverpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan, een luisterend oor te hebben en gerichte voorleesondersteuning te bieden.