dbieb gaat stapsgewijs weer open

Lees meer in de antwoorden op de veel gestelde vragen.

Open Access Week 2019: Open Science, Open Mind

Gepubliceerd op: 9 oktober 2019 15:30

De Leeuwarden bibliotheken organiseren van 14 t/m 17 oktober van 14.00-16.00 uur diverse lezingen, onder de noemer ‘Open Science, Open Mind’.

De lezingen zijn een onderdeel van de Open Access Week, een internationaal, jaarlijks evenement in oktober. De Leeuwarder bibliotheken (de bibliotheken van Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dbieb en Tresoar) doen dit jaar voor het eerst actief mee aan dit event. Open access (‘open toegang’) is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data.

Open Access heeft effect op iedereen die van die informatie gebruik maakt. Denk aan onderzoekers, studenten en docenten. Ook voor informatieaanbieders, zoals uitgevers en bibliotheken, leidt het tot veranderingen. De bibliotheken organiseren diverse (Engelstalige) lezingen, die gratis toegankelijk zijn. Je wordt ontvangen met koffie en thee, na afloop van de lezingen is er een borrel met hapjes.

Op vrijdag 17 oktober kun je in de Blokhuispoort (zaal de Wasknijper) een lezing bijwonen van Ton Zijlstra (Open Nederland). Je kunt je hier aanmelden

Creative Commons
Open Nederland is an association that stimulates cooperation around and the use of Creative Commons licenses in the Netherlands. Creative Commons helps you legally share your knowledge and creativity to build a more equitable, accessible, and innovative world.

Het complete programma met een overzicht van de sprekers is te vinden op de website van de Leeuwarder bibliotheken

Wil je meer weten over Open Access en waarom het zo belangrijk is, bekijk dan het digitaal dossier