plastic super

Gepubliceerd op: 20 november 2018 14:27

plastic super

Op 29 november heeft gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de kinderen van Friese basisscholen de Plastic Super-expositie in dbieb in Leeuwarden geopend. Afgelopen jaar hebben deze leerlingen deelgenomen aan het project Plastic Super. Een scholenproject dat kinderen informeert over de plastic problematiek in de wereld. In december en januari worden de plastic soup-kunstwerken van de leerlingen geëxposeerd in dbieb, Blokhuispoort in Leeuwarden.

PLASTIC SUPER - Een kunst-educatief project over Plastic Soup

Afgelopen jaar hebben leerlingen uit Friesland en Terschelling deelgenomen aan het project Plastic Super over de plastic soup. Het is een scholenproject dat kinderen informeert over de plastic problematiek in de wereld en wordt uitgevoerd in het kader van het Next Level scholenprogramma. Next Level school is een innovatief programma voor het onderwijs met als doel onderwijs voor leerling en leerkracht beter én aantrekkelijker te maken. Het is een van oorsprong Fries initiatief.
In het Plastic Super-project informeren de leerkrachten de leerlingen over de hoeveelheid plastic afval die wij met elkaar produceren en de problematiek die dat veroorzaakt voor mens en dier. Op school wordt een Plastic Super ingericht waarin de kinderen het plastic afval dat ze verzameld hebben, sorteren op vorm en kleur. Plastic krijgt ineens een meerwaarde. Het wordt interessant materiaal om mee te werken. Met een kunstenaar gaan de kinderen vervolgens aan de slag en maken van plastic afval prachtige kunstwerken. De onderbouw maakt composities in kleur. De middenbouw maakt hoeden en de bovenbouw kostuums. In december en januari worden deze werken geëxposeerd in dbieb. De expositie is voor iedereen vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van dbieb.

Leerlingen en leerkrachten van de Next Level scholen die hebben deelgenomen aan het project zijn: Cbs De Finne en Obs ’t Iepen Stee in Jistrum, Obs De Romte in Tytsjerk, Cbs De Alpha in Ryptsjerk, Obs Thrimwalda in Munein, Cbs De Paadwijzer in Oentsjerk, Cbs Ichtusschool in Gytsjerk, Obs Sinnehonk in Aldtsjerk, Ms De Legeaen in Gauw, cbs Klaver Fjouwer in Oudega, Obs ’t Hunnighouwersgat in Midsland, Obs ’t Jok in Hoorn, Obs Prinses Margriet in West Terschelling.

Plastic Super is een lesprogramma in opdracht van Next Level school ontwikkeld door: