SPOT ON - expositie in dbieb

Gepubliceerd op: 28 november 2019 14:18

Klinkt de wind in Giekerk anders dan die van Vlieland?

Op 10 december om 15.00 uur opent gedeputeerde Sietske Poepjes samen met de kinderen van Friese Next Level basisscholen in dbieb Leeuwarden de SPOT ON! expositie. Dit is een duurzaam en educatief project van leerlingen uit het Friese primair onderwijs. Leerlingen hebben met SPOT ON! een duurzame ontdekkingstocht van de eigen leefomgeving gemaakt. Samen met kunstenaars hebben de leerlingen dit vertaald naar een kunstwerk. De werken worden geëxposeerd in de jeugdbieb.

Achtergrond van het project
Scholen krijgen steeds vaker de vraag op welke wijze zij aandacht besteden aan maatschappelijke thema’s en de duurzame wereld. Bewustwording kan immers niet vroeg genoeg starten. Dit schooljaar hebben leerlingen van de Friese Next Level scholen, inclusief Vlieland en Terschelling, daarom deelgenomen aan het culturele project Spot ON! Dit door Keunstwurk ontwikkelde project staat voor thematisch, projectmatig en betekenisvol werken met kinderen. Dit jaar is het thema de verbinding met de eigen leefomgeving van het kind zichtbaar maken.
Vanaf 10 december worden tot eind december de Spot ON! kunstwerken van de leerlingen geëxposeerd in dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Tijdens deze expositie kunnen de boeiende kunstwerken van de Next Level leerlingen worden bewonderd. De expositie is vrij toegankelijk voor iedereen, gedurende de openingsuren van dbieb.

Samenwerkende partijen SPOT ON!:
Keunstwurk.
KEK2 en Akte 2
Spark the Movement,
dbieb

Bij de foto: Klinkt de wind in Giekerk anders dan die van Vlieland…?
en kijk, wat vliegt daar voor vogel? Zie jij die ook bij jou in de buurt?