week van de alfabetisering

Gepubliceerd op: 22 augustus 2018 11:05

Wist je dat 2,5 miljoen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Laaggeletterdheid raakt de samenleving, want die functioneert beter als iedereen mee kan doen. In de Week van de Alfabetisering, van 3 t/m 9 september, is aandacht voor laaggeletterdheid en dbieb doet natuurlijk mee.

In de taallessen van het Digi-Taalhuis in dbieb in Burgum en Leeuwarden worden taalspelletjes gespeeld om te oefenen met taalvaardigheid.

Kinderen (6-12 jaar) kunnen op 6 september in dbieb Burgum hun eigen boek komen ‘bakken’. Met behulp van de app Boekenbakker maken de kinderen een boek met vrolijke letters en mooie plaatjes op de iPad, en natuurlijk wordt het ook geprint zodat het thuis gelezen kan worden. Ook ouders zijn van harte welkom bij deze gratis activiteit.

Meer informatie en opgave Boekenbakker.

Succesvolle theatertour Heldere taal

Het toneelstuk Heldere taal is voor en door laaggeletterden gemaakt. De voorstelling maakt heel invoelbaar wat laaggeletterdheid inhoudt en waar je tegenaan loopt als je moeite hebt met lezen, schrijven of computeren. dbieb, schoonmaakbedrijf Nivo Noord en Bibliotheek Service Fryslân hebben in 2016/2017 een succesvol project gedaan met als resultaat een toneelstuk waarin laaggeletterdheid centraal staat. Dankzij subsidie van Lân fan taal  is het toneelstuk geschikt gemaakt voor opvoeringen op locatie in het jaar van Culturele Hoofdstad. Tijdens de Week van de Alfabetisering en daarna speelt de voorstelling in Sneek, Heerenveen, Breda, Leeuwarden, Bolsward en Marssum.  Eerder speelde de voorstelling in Dokkum en Franeker. De voorstellingen zijn vaak voor vrijwilligers, professionals en bestuurders.

Zie voor meer informatie over Laaggeletterdheid het dbieb dossier.