week van de leesclub in dbieb

Gepubliceerd op: 11 januari 2019 09:45

week van de leesclub

Nieuw in Nederland: de week van de leesclubs! Van 28 januari tot en met 3 februari en dbieb doet natuurlijk mee. Zo start op 31 januari in dbieb Leeuwarden een nieuwe leesclub met het thema ‘geschiedenis’. De eerste bijeenkomst is bedoeld als vrijblijvende kennismaking, waarna je zelf kunt kiezen of je wilt aansluiten bij deze nieuwe groep.

leesgroep

De Week van de leesclub en de nieuw op te starten leesclub zijn een initiatief van Stichting Senia, de landelijke organisatie van leesclubs. Senia werkt al enige jaren samen met de dbieb. Leesgroepen ‘horen’ tenslotte bij de dienstverlening van dbieb. Want hoe leuk is het om met elkaar te praten over boeken. Het verrijkt je kennis en brengt je in contact met anderen.

Duizenden Nederlanders die deelnemen aan een leesclub hebben dat al mogen ondervinden. Je leest meer in een leesclub, vaak ook uit een breder repertoire, en de bespreking van de boeken is leerzaam en verfrissend. Het idee van een Senia-leesclub is dat je in groepen van 6-8 mensen elke 5 à 6 weken bij elkaar komt, om een boek te bespreken aan de hand van discussievragen, opgesteld door deskundigen.

Zomaar een reactie van een deelnemer:
“Het zet mij aan om zorgvuldig te lezen. Gedachtevorming door overleg met elkaar is een meerwaarde. Het vergroot je kennis. En het is altijd een gezellige middag met de leesgroep”
Zie voor meer informatie: www.senia.nl

Start eind januari
Op donderdagochtend 31 januari is er een bijeenkomst in dbieb waarin een medewerker van Senia informatie geeft over de werkwijze en de literatuurlijst. De bijeenkomst is vrijblijvend en verplicht je tot niets. Na de informatieronde en nadere kennismaking met andere belangstellenden, maak je zelf de keuze of je mee wilt doen.
De bijeenkomst op 31 januari start om 10.30 uur. Aanmelden niet nodig.
Wil je niet komen op 31 januari maar heb je wel belangstelling voor een leesgroep? Meld dit dan bij info@senia.nl, je wordt dan op de hoogte gehouden.
Meer weten over de week van de leesclub? Kijk dan ook eens op www.weekvandeleesclub.nl