Terugkoppeling Biebpanel-onderzoek 2015-2

Studerende jongeren, illustratie Maaike van den Akker

In het tweede kwartaal van 2015 is onderzoek gedaan naar de (maatschappelijke) waarde van de bibliotheek in het algemeen en de bibliotheken in Midden-Fryslân (SBMF) in het bijzonder. Een buitengewoon actueel onderwerp! Onze Biebpanelleden hebben hun oordeel en mening gegeven, waarvoor weer veel dank. Hierbij de terugkoppeling van de resultaten. Zie ook de infographic onderaan de pagina.

Resultaten & aanbevelingen

  • Leden van de SBMF kennen de bibliotheek een grote maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn. Zo vindt 96% van de panelleden dat de bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/vrouw doorverwijzen naar cursussen of spreekuren van de bieb.
  • Voor zichzelf zien leden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, genieten van kunst en literatuur en geld besparen. Ze komen meestal naar de bieb met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en genieten van kunst en literatuur. 85% vindt dat de bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen.
  • De bibliotheek heeft ook een sociale functie: panelleden in Midden-Fryslân spreken mensen die ze normaal niet spreken (13%) en geven aan zich door de bieb minder eenzaam te voelen (13%).
  • In Midden-Fryslân kiezen (vooral jonge) panelleden vaker dan landelijk gezien voor de bibliotheek vanwege de rustige studieplekken.
  • In Nederland ervaren leden voor zichzelf vooral opbrengsten van de bibliotheek op het gebied van leesplezier, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. In andere landen ligt de nadruk meer op o.a. het vinden van een baan, het ontwikkelen van professionele vaardigheden en wonen/huisvesting. Dit komt ook omdat de overheid in die landen een kleinere rol speelt op die gebieden.
  • Aanbevelingen n.a.v. het onderzoek: de SBMF kan bestaande leden meer inzetten om kwetsbare groepen (laaggeletterden/minder digitaal vaardigen) te informeren over de dienstverlening van de bibliotheek. Ook kan de SBMF nog nadrukkelijker nadenken over de waarde die de bibliotheek heeft/wil hebben.

(Re)acties n.a.v. het onderzoek

  • De SBMF zit op dit moment middenin een heroriëntatie op het gebied van positie en dienstverlening. Daarin komen het ondersteunen van (digi)taalvaardigheid en het stimuleren van ontmoeting en kennisuitwisseling zeker voor.
  • Uit het onderzoek bleek ook dat onze leden de bibliotheek ervaren als een prettige omgeving (het is voor 50% zelfs een van de belangrijkste voordelen t.o.v. andere instellingen). Dit gegeven nemen we mee in de plannen voor een nieuwe centrale bibliotheek in de Blokhuispoort.

Komende onderzoeken

Er vinden dit jaar nog twee onderzoeken plaats. Over de communicatie van de bibliotheek (vragenlijst reeds verzonden) en over activiteiten en samenwerkingspartners (start onderzoek eind van het jaar).

Meedoen aan onderzoeken?
Wilt u ook uw mening over de bibliotheek met ons delen? Word dan ook Biebpanellid. Wij stellen dit zeer op prijs!

Illustratie: Maaike van den Akker

biebpanel 2015-02

De hele infographic is ook beschikbaar als pdf-bestand.

Vindt u ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper!