Terugkoppeling Biebpanel-onderzoek 2015-4

Activiteiten, illustratie Maaike van den Akker

Biebpanel heeft in het vierde kwartaal van 2015 onderzoek gedaan naar het bezoek aan en de beoordeling van activiteiten die door bibliotheken worden georganiseerd. Ook is gekeken naar de wensen en ideeën van leden voor activiteiten. Tenslotte is in kaart gebracht wat BiebPanelleden vinden van samenwerkingspartners van de bibliotheek.

Resultaten & aanbevelingen

Activiteiten Bibliotheken Midden-Fryslân

De activiteiten die de Bibliotheken Midden-Fryslân organiseren worden door bezoekers als positief beoordeeld. De belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen is om informatie te krijgen, voor de persoonlijke ontwikkeling en voor ontspanning. Ook de prettige ruimte van de bibliotheek is een reden om te gaan. Favoriete activiteiten zijn cursussen en
presentaties van schrijvers. Dit zijn ook de activiteiten die men voor de toekomst het meest interessant vindt, evenals workshops, informatieve lezingen en tentoonstellingen. De onderwerpen die het meest genoemd worden zijn: literatuur, kunst & cultuur, geschiedenis en psychologie.  

Er is nog steeds een grote groep die geen activiteiten bezoekt, vooral vanwege gebrek aan tijd en interesse. Maar ook onbekendheid met het aanbod speelt hier een rol. Voordeel met je biebpas wordt in dit kader als voorbeeld genoemd. Dit is een belangrijk signaal voor de bibliotheek, die meer bekendheid en publiciteit zou moeten nastreven. Een andere aanbeveling is om leden en niet-leden actief te laten meedenken over programmering.

Samenwerking bibliotheek en partners

Leden van de Bibliotheken Midden-Fryslân zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer voor de samenleving dan voor zichzelf. Het meest waardevol is samenwerking met andere bibliotheken, en verder met scholen, musea en hogescholen. De laatste partij lijkt een logische voor een bibliotheek die kennelijk vooral als culturele en kennisorganisatie wordt gezien. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak te zitten zijn een café-restaurant en de kunstuitleen.

(Re)acties naar aanleiding van het onderzoek

Het onderzoek bevat relevante aanknopingspunten voor vergroting van de bekendheid van activiteiten. Met name de volgende aanbevelingen zijn uitstekend toepasbaar in de ‘nieuwe bibliotheek’ die in de Blokhuispoort verrijst.

  • Communiceer over de toegevoegde waarde van de samenwerking met partners.
  • Maak gebruik van het feit dat mensen de bibliotheek ervaren als prettige omgeving voor ontmoeting, verblijf en activiteiten.
  • Gebruik het ‘gebouw delen’ om elkaar te helpen en bijvoorbeeld mogelijkheden te scheppen om onbemand open te zijn.

Komende onderzoeken

In 2016 worden weer vier onderwerpen aan de orde gesteld, waaronder ‘algehele tevredenheid’ (herhaling van een onderzoek uit 2012) en ‘de collectie, fysiek en digitaal’.

Meedoen aan onderzoeken?
Wilt u ook uw mening over de bibliotheek met ons delen? Word dan ook Biebpanellid. Wij stellen dit zeer op prijs!

Illustratie: Maaike van den Akker

Activiteiten en samenwerking

De hele infographic is ook beschikbaar als pdf-bestand.
Vindt u ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper!