Terugkoppeling Biebpanel-onderzoek 2015-3

Communicatie, illustratie Maaike van den Akker

In het derde kwartaal van 2015 is onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van de bibliotheek in het algemeen en de bibliotheken in Midden-Fryslân (SBMF) in het bijzonder. Met dank aan onze Biebpanelleden, hebben wij ook over dit onderwerp weer veel waardevolle informatie verkregen. Hierbij de terugkoppeling van de resultaten. Zie ook de infographic onderaan de pagina.

Resultaten & aanbevelingen

 • 80% van onze panelleden is (zeer) tevreden over de communicatie van de Bibliotheken Midden-Fryslân.
 • Leden willen bij voorkeur persoonlijk relevante informatie ontvangen, zoals inlever-attenderingen, reserveringsberichten en specifieke voordelen. De frequentie van dit soort e-mails mag omhoog.
 • De website (dbieb.nl) krijgt gemiddeld een 7,6. De website wordt vooral vanaf de pc (92%) en tablet (45%) gebruikt. Over de toegankelijkheid van de website met de smartphone (gebruik 21%) is men minder tevreden.
 • Aanwinsten, reviews en leestips mogen prominenter op de website staan.
 • De digitale nieuwsbrief van de SBMF wordt beoordeeld met een 7,5 (hetzelfde als het cijfer dat het totale panel geeft aan de websites van Nederlandse bibliotheken). Het aantal ontvangers van de nieuwsbrief kan omhoog, door (niet-)leden er nog vaker op te attenderen.
 • Onderwerpen die een meer prominente plek verdienen in de digitale nieuwsbrief zijn aanwinsten en leestips. Andere onderwerpen die leden graag zien en die al een vaste plek hebben, zijn: informatie over diensten van de bibliotheek, activiteiten en aanbiedingen/acties.
 • De panelleden zijn veelal actief op social media (76%) maar volgen de bibliotheek nauwelijks op Facebook of Twitter. De bekendheid van onze social media-kanalen kan verder omhoog.
 • Social media kunnen (vaker) worden ingezet om te communiceren over (gewijzigde) openingstijden. Verder moeten de berichten nauwer worden afgestemd op de doelstelling die de bibliotheek heeft met social media (bv. informeren, dialoog aangaan, positief beeld geven van de bibliotheek).
 • Medewerkers van de SBMF hebben een belangrijke rol in het informeren van leden/bezoekers en het attenderen van hen op de informatiekanalen.

(Re)acties n.a.v. het onderzoek

 • Het onderwerp ‘informatievoorziening’ staat op diverse overleggen in de organisatie op de agenda.
 • Nieuwe leden worden vanaf nu nog actiever geattendeerd op de website, de nieuwsbrief en de social media van de SBMF. Het aanmeldproces voor de digitale nieuwsbrieven (SBMF en VU) wordt vereenvoudigd.
 • De website wordt doorlopend geoptimaliseerd. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere bibliotheken. Komend voorjaar wordt de toegankelijkheid van de website op smartphones verbeterd.
 • Voor leden die behoefte hebben aan een inleverattendering, was al het Comfortabonnement ontwikkeld (lees over alle voordelen). Alle leden kunnen m.b.v. de gratis Wise-app altijd en overal snel materiaal verlengen.
 • De wijze waarop lezers mail-attenderingen over onze aanwinsten kunnen activeren, krijgt een prominentere plek op onze website. Lees meer over deze service.

Komende onderzoeken

Er heeft in 2015 nog één onderzoek plaatsgevonden, te weten over ‘Activiteiten en samenwerkingspartners’. De gegevens worden op dit moment verzameld en geanalyseerd. In 2016 worden weer vier onderwerpen aan de orde gesteld, waaronder ‘algehele tevredenheid’ (herhaling van een onderzoek uit 2012) en ‘de collectie, fysiek en digitaal’.

Meedoen aan onderzoeken?
Wilt u ook uw mening over de bibliotheek met ons delen? Word dan ook Biebpanellid. Wij stellen dit zeer op prijs!

Illustratie: Maaike van den Akker

biebpanel 2015-03

De hele infographic is ook beschikbaar als pdf-bestand.