Vanaf maandag 28 november sluiten alle vestigingen om 17.00 uur. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht en hanteert dbieb de anderhalvemeter richtlijn. Activiteiten in de avonduren zijn uitgesteld tot na 18 december. Voor activiteiten die plaatsvinden in de Kapel, vragen we een coronatoegangsbewijs. Bekijk onze aangepaste richtlijnen.

terugkoppeling Biebpanel-onderzoek 2016-1

Klanttevredenheid, illustratie Maaike van den Akker

In het eerste kwartaal van 2016 is onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid over de diensten van de bibliotheken. Een belangrijk onderwerp voor de bibliotheek en de uitkomsten ervan stemmen tot tevredenheid, want de overall waardering voor de Bibliotheken Midden-Fryslân is hoog en ook hoger dan gemiddeld. Uit het onderzoek kwamen echter ook verbeterpunten naar voren, die we ter harte kunnen nemen. Hartelijk dank aan ons biebpanel!

Op de meeste aspecten van de dienstverlening doet onze bibliotheek het goed, in het bijzonder op:

  • de klantvriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers
  • de inrichting van en de sfeer in de bibliotheek; met name studeer-/werkmogelijkheden en horeca in de stadsvestiging
    de uitstraling van het bibliotheekgebouw

In het onderzoek zijn echter ook enkele aandachtspunten naar voren gekomen die relatief wat lager scoren

  • inrichting en sfeer van - met name - de vestiging Leeuwarden Centrum. Het zijn vooral de jongere panelleden die op dit punt verbetering wensen
  • (ontbreken van ) horeca in de dorpsvestigingen. Uit eerder BiebPanel kwam al naar voren dat een goede/gezellige gelegenheid om iets te eten of drinken een belangrijke bijdrage levert aan de ontmoetings- en verblijfsfunctie
  • het aanbod van (ontspannende en leerzame) activiteiten
  • de collectie van de bibliotheken Midden-Fryslân wordt hoger dan gemiddeld beoordeeld. Dit in tegenstelling tot de bibliotheek app, die onvoldoende bekend is
  • openingstijden: (panelleden tot 55 jaar)
  • abonnementenaanbod (panelleden tot 55 jaar)

Naast de algemene tevredenheid over de diensten van de bibliotheek, is onderzoek gedaan naar het e-book portal en de boekenweek.

E-book portal: bekendheid redelijk hoog, gebruik laag

Het bezit van devices om e-books op te lezen is sinds 2014 enorm toegenomen en de bekendheid van het e-portal is redelijk hoog. Toch wordt er nog niet veel gebruik van gemaakt, hoewel er onder de niet-gebruikers van het e-portal wel interesse voor is. De belangrijkste belemmeringen zijn het aanbod (niet actueel, niet groot genoeg), de uitleg over het downloaden en de inlogprocedure. Het laatste punt kan door de bibliotheek worden opgepakt door de gebruikers hierbij goed te ondersteunen.

Boekenweek

De Boekenweek als campagne kent een hoge bekendheid. Het lijkt echter vooral het (online of offline) bezoek aan een boekwinkel te stimuleren en in veel mindere mate het bezoek aan een bibliotheek. Het speciale magazine van de Boekenweek dat verkrijgbaar was in de bibliotheek, is meegenomen door één op de tien panelleden die de bibliotheek in die week hebben bezocht.

(Re)acties naar aanleiding van het onderzoek
De bibliotheken Midden-Fryslân bevinden zich in een fase van transitie. De huidige ‘boekenbieb’ verandert steeds meer in een plek voor ontmoeting. De sterke punten die uit de onderzoeken van biebpanel naar voren komen, zullen we behouden en - waar mogelijk - uitbreiden. De verbeterpunten nemen we mee in het ontwikkelen van een nieuwe bibliotheek in de Blokhuispoort.  

 

Illustratie: Maaike van den Akker

Dienstverlening van de bibliotheek

De hele infographic is ook beschikbaar als pdf-bestand.
Vindt u ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper!