doelstelling

Wij inspireren een ieder om zich een leven lang te ontwikkelen, zijn perspectieven te verrijken en zich in staat te stellen om volwaardig mee te doen in de lokale samenleving.
Wij zijn een netwerkorganisatie die - in samenwerking met partners - het ontwikkelen en uitwisselen van kennis stimuleert door vrije toegang te bieden tot informatie, door het produceren en het delen van informatie te ondersteunen en door duiding te brengen in een lokale en wereldwijde context.

Raad van Toezicht

Lezende vrouw

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr R.E.J. Veldhuyzen van Zanten (voorzitter)
 • Dhr R.H.E.M. Uildriks
 • Mw. A. Schat-Zeckendorf
 • dhr. C.J. Klomp
 • Dhr F.J. Hobma
 • Mw. S.A. van der Weij
 • Mw. E. Vonk
 • Mw. S. van den Broek (lid op voordracht van de OR)

Meer informatie over de Raad van Toezicht vind je in de jaarverslagen.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht.

algemene gegevens

dbieb / Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân

 • Postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden
 • Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden
 • (058) 234 77 77
 • info@dbieb.nl
 • Directeur/bestuurder: de heer J. van der Veen
 • Fiscaal nummer: 81.26.94.521.B01
 • KvK nummer: 01102177

 

ANBI-status

dbieb / Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een erfenis met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de belastingdienst.

Overweeg je een gift, neem dan contact op via het contactformulier of maak je vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL64RABO0133510867 t.n.v. Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân te Leeuwarden. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat, dat heb je nodig als bewijs voor de belastingdienst. Je kunt ook Biebstiper worden. Met dit donateurprogramma kies je voor een jaarlijkse bijdrage en word je inhoudelijk betrokken bij onze organisatie.

publicaties

Het beloningsbeleid van het personeel is conform de CAO Openbare Bibliotheken.