Alle vestigingen van dbieb zijn vanaf donderdag 19 november weer open. Voor vragen over de onze dienstverlening en de Coronarichtlijnen verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten en spreekuren gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Carel Jansen | Help! Ik word overtuigd!

Carel Jansen

Er is schrijvers en sprekers vaak veel aan gelegen om publiek van hun eigen standpunt te overtuigen. Bijvoorbeeld door te laten zien dat het standpunt is gebaseerd op een logisch geldige redenering met juiste argumenten.

. In de praktijk gaat het echter vaak anders! Er worden dan overtuigingsmiddelen ingezet die de toets van de kritiek minder goed kunnen doorstaan. In deze workshop gaan we eerst in op het verschil tussen logisch geldige en logisch ongeldige redeneringen en op de volledigheid van de aangevoerde argumenten. Daarna komen verschillende soorten drogredenen aan de orde: vormen van argumentatie die redelijk lijken maar dat niet zijn. Ten slotte gaan we in op vuistregels en verhalen die vaak worden ingezet als het vermoeden bestaat dat lezers of luisteraars zich liever niet in echte argumenten verdiepen.

Bij dit alles zullen we niet schromen om behalve Nederlandse, ook Griekse en Latijnse termen te gebruiken. Daarmee onderstrepen we het belang van de klassieke retorica voor schrijvers en sprekers, maar ook voor lezers en luisteraars. Wat een niet nader bekende Griek ruim tweeduizend jaar geleden al in een muur kerfde, geldt nog altijd: “Wie de retorica niet bestudeert, wordt er het slachtoffer van.”

Over Carel Jansen
Prof. dr. Carel Jansen (1952) is emeritus-hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert over zijn onderzoek in Nederlandse en internationale bundels en tijdschriften en hij is coauteur van de handboeken Leren Communiceren, Communicate as a Professional, de Handleidingenwijzer en de Formulierenwijzer. Carel Jansen studeerde Nederlands in Utrecht. Voor meer informatie zie www.careljansen.nl