In dbieb Stiens is tot de verhuizing geen WiFi beschikbaar. Daardoor kunnen de werkplekken niet gebruikt worden. Kopiëren is wel mogelijk. Ook belastingaangifte doen in dbieb Stiens is mogelijk.

Digitaal moreel kompas - Jeroen de Boer en Kim Zantinge

Over de voordelen van digitalisering zijn we het ongetwijfeld eens. ‘Gemak dient de mens’ tenslotte... Maar sta je er wel eens bij stil hoe kwetsbaar digitalisering van de samenleving ons maakt? Technologie maakt ons immers behoorlijk afhankelijk. En in hoeverre overzien we wat de impact van digitaal handelen is op het echte leven van onszelf en van anderen?

Workshop Digitaal moreel kompas

In deze workshop maak je kennis met het Digitaal moreel kompas. Hoe kijken (techniek) filosofen naar de relatie tussen mens en techniek en hoe deze zich heeft ontwikkeld naar onze huidige tijd? En hoe verhoudt de mens zich tot technologische ontwikkelingen?

Aan de hand van hele concrete technologische ontwikkelingen gaan we in deze interactieve workshop op onderzoek. Naar de mogelijkheid die waarden ons kunnen bieden om binnen de digitale samenleving onze weg te vinden. Tenslotte geven we je – vanuit de begeleidingsethiek- een aantal handelingsopties mee. Om thuis nog eens over na te denken...

Het programma 

  • 19.30-19.35 uur Bij binnenkomst: Welke digitale technologie of (actueel) digitaal voorval roept bij jou ethische vragen op?
  • 19.35-19.37 uur Welkom en voorstellen
  • 19.37-19.45 uur Stellingenspel
  • 19.45-20.00 uur Digitaal moreel kompas met filosofische benaderingen
  • 20.00-20.15 uur Digitale technologie ter overdenking a.d.h.v. waarden
  • 20.15-20.20 uur Afronden met handelingsopties ter overdenking

Lees meer over het Digitaal moreel kompas:

Over Jeroen en Kim

Kim Zantinge is, na meerdere jaren werkzaam te zijn geweest binnen het sociaal maatschappelijk werk, in 2011 als docent omgangskunde begonnen bij ROC Friese Poort. Sinds 2020 is zij daarnaast als docent/onderzoeker werkzaam bij de kenniskring digitaal burgerschap (het voormalige practoraat digitale weerbaarheid).

Jeroen de Boer is projectleider digitaal burgerschap bij ROC Friese Poort en adviseur digitaal burgerschap bij de Koninklijke Bibliotheek. De maatschappelijke aspecten van digitalisering staan voorop in de projecten die hij voor het onderwijs en de bibliotheken ontwikkelt.

In 2021 hebben Jeroen en Kim als kenniskring digitaal burgerschap van ROC Friese Poort het Digitaal moreel kompas uitgegeven, een wegwijzer naar een samenleving waarbij jongeren op een veilige, kritische en gezonde manier alle kansen en mogelijkheden van de digitaliserende samenleving kunnen benutten.

Jeroen en Kim op LinkedIN:

terug naar De Nacht van de Filosofie