Ewoud Kieft - Hoe weerbaar is onze democratie?

Hoe weerbaar is onze democratie? De bezorgdheid hierover lijkt met de dag te groeien. Sla de kranten er maar eens op na: of het nu de opkomst is van extremistische partijen, de Russische inval in Oekraïne, of nepnieuws op sociale media, de democratie wordt van alle kranten bedreigd.

Hoe weerbaar is onze democratie?

Ewoud Kieft heeft in zijn boeken uitgebreid geschreven over wat de democratie zoal kan bedreigen: (religieus) radicalisme, oorlogsverheerlijking, fascisme en nazisme. Al tientallen jaren zijn het nog steeds de vijandbeelden die als waarschuwing fungeren. Om te benadrukken hoe belangrijk het is om de democratie te blijven verdedigen.

In zijn talk op de Nacht van de Filosofie laat Ewoud zien dat het verhaal over democratie te veel leunt op angstbeelden. Dat er een hardnekkige neiging bestaat om de democratie te verdedigen door te waarschuwen voor haar tegendeel, en dat dat ten koste gaat van het enthousiasme voor het staatsbestel zélf.

Zijn het écht de vijanden van buitenaf? Of hebben de democratische politici er zélf voor gezorgd dat de fundamenten van de rechtsstaat de laatste jaren zijn uitgehold en dat het wantrouwen onder de bevolking is gegroeid. Kieft toont een helder en beeld van de democratie dat het verdedigen waard is. Dit doet hij door scherp de grenzen aan te wijzen tussen wat democratisch is en wat niet. Zijn talk is een even passioneel als nuchter pleidooi voor een levendige democratische cultuur, waarin recht wordt gedaan aan fricties en conflicten. Waar tegenstanders elkaar in loyale vijandschap bestrijden, en waar wantrouwen weer gezond in plaats van destructief kan zijn.

Over Ewoud Kieft

Ewoud Kieft is schrijver en historicus. In 2011 promoveerde hij op een proefschrift over religieuze radicalisering in West-Europa (1870-1914). Daarna schreef hij boeken over de aantrekkingskracht van oorlog en van het nazisme: Oorlogsenthousiasme (2015) en Het Verboden Boek (2017). Met beide boeken stond hij op de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs. In 2020 verscheen zijn romandebuut De Onvolmaakten, een toekomstroman over de verstandhouding tussen mensen en kunstmatige intelligentie (Het Parool: 'Misschien wel hét romandebuut van het jaar'). In 2022 verscheen zijn essay Vechten voor democratie, een even passioneel als nuchter pleidooi voor een levendige democratische cultuur.

Ewoud Kieft is beschikbaar om zijn boek te signeren: Vechten voor democratie (De Bezige Bij, 2022)

Foto: Stefan Vanfleteren


terug naar De Nacht van de Filosofie