Gerben Bakker - Over Politieke Correctheid

Gerben Bakker

Politieke correctheid veroorzaakt grote ergernis. Maar waarom eigenlijk? Is politieke correctheid niet gewoon een effect van een samenleving die vraagt om nieuwe normen? Bijvoorbeeld op het gebied van etniciteit en gender, en zo verder?

Gerben Bakker en Gert Jan Geling maakten een filosofische duikvlucht om te verklaren waardoor politiek correct gedrag ontstaat en tot welke mogelijke gevaren het kan leiden. Politieke correctheid wijst op een veranderende houding jegens slachtofferschap. Sommige feitelijke uitspraken moeten we misschien leren inslikken. Vooral wanneer ze morele schade veroorzaken bij kwetsbare groepen. Gaat Nederland de Amerikaanse campussen achterna? Koersen we af op een klimaat waarin onwelgevallige meningen worden gecensureerd? Waarin studenten zich angstvallig terugtrekken in letterlijke 'safe spaces'? Om tegenwicht te leveren aan taboes hebben we misschien juist de botte, beledigende rebel nodig.

‘Over Politieke Correctheid’ gaat over de opmerkelijke morele sensitiviteit die vat krijgt op onze samenleving. De vraag werpt zich op of we daartegen moeten strijden of haar juist moeten omarmen als een hoognodig beschavingsoffensief.

Gerben Bakker is docent aan de Haagse Hogeschool. Hij promoveert op het gebied van veiligheid en ethiek aan de Erasmus Universiteit. Eerder schreef hij Ethiek en Veiligheid (2015) en publiceerde recentelijk Over Politieke Correctheid in samenwerking met collega Gert-Jan Geling. Over Politieke Correctheid is dit jaar geselecteerd voor de shortlist voor de Socratesbeker.