Grâce Ndjako - spreker

Grace Ndjako

Tijdens haar talk gaat Grâce de verhouding tussen mens en natuur met een Afrikaanse filosofie te lijf. In het Afrikaanse denken wordt de mens gezien als een relationeel wezen. Wat voor gevolgen heeft dit voor niet-menselijke wezens? Wat betekent dit voor de positie van de natuur?

Ze bespreekt hierbij met name het werk van de Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose en Zimbabweaanse filosoof Pascah Mungwini. In hun werk problematiseren zij het Cartesiaanse denken, waarbij het ego centraal staat. Deze denkwijze maakt onderscheid tussen het lichaam en de ziel, tussen ik en een ander en tussen de mens en de natuur.

Meer weten over Grâce? Kijk dan op haar website.