In dbieb Stiens is tot de verhuizing geen WiFi beschikbaar. Daardoor kunnen de werkplekken niet gebruikt worden. Kopiëren is wel mogelijk. Ook belastingaangifte doen in dbieb Stiens is mogelijk.

Jochem van den Berg - Satire en de moraal met De Speld

Jochem van den Berg, hoofdredacteur en oprichter van De Speld, bevindt zich als satiricus in de voorhoede van het maatschappelijk debat.

Wat kan satire je leren over je eigen moraal?

In zijn metier worden voortdurend de grenzen opgezocht van wat wel en niet gezegd mag worden. Gaat De Speld over de grens dan is het smakeloos, respectloos en too soon! Maar wat gebeurt als we dieper kijken naar onze eigen morele disposities?

Met prikkelende voorbeelden uit de praktijk zoekt Jochem naar de waarden die achter onze walging verscholen liggen.

Over Jochem van den Berg

Jochem is afgestudeerd in wijsbegeerte en religie studies. Hij is één van de oprichters en hoofdredacteur van De Speld. Naast talloze artikelen, video's en een toneelstuk, heeft hij geschreven aan satirische boeken over geschiedenis, politiek en filosofie.

Foto: Annemieke van der Togt


terug naar De Nacht van de Filosofie