Jonge Denkers: Line Hut en Thessa Fennema

Line Hut

Thessa Fennema van het Stellingwerf College en Line Hut van SGC Comenius Leeuwarden zijn de Jonge Denkers uit Friesland. Zij presenteren hun column en essay die zij maakten voor de ‘wedstrijd’ onder alle filosofieleerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland.

Thessa Fennema

Thessa Fennema presenteert haar column over kwetsen. Onder het mom 'we mogen elkaar niet kwetsen' beginnen steeds meer woorden taboe te worden. Onze gebreken mogen er echter zijn, dus waarom niet gewoon benoemen waar het op staat? We zijn veel te kleinzerig geworden, vindt Thessa. Een trend die doorbroken moet worden. Thessa roept u op om haar en elkaar te bekritiseren.

Line Hut presenteert haar essay over perfectie. Is tevreden zijn met ‘goed genoeg’ een teken van zwakte, of misschien zelfs van een verzet tegen vooruitstrevendheid? Leven we misschien al in een perfecte wereld en vereist perfectie tekortkomingen? Heeft het eigenlijk wel zin om ons met vragen als de laatste bezig te houden? Line Hut draagt haar essay ‘goed genoeg is niet per se matig’ voor, een verdediging van het pragmatisme in de context van streven naar perfectie.

Later schuiven de Jonge Denkers aan bij een interview met René ten Bos over de rol van Denkers des Vaderlands en wat filosofie kan betekenen.

foto rechts: Line Hut

foto links: Thessa Fennema

Meer over de Jonge denkers
De Jonge Denkers zijn filosofieleerlingen uit het Voortgezet Onderwijs die zich uitspreken over de actualiteit. Zij maken samen een bundel over het nieuwe thema van de maand van de filosofie én spreken voor een breed publiek. De Jonge Denkers worden benoemd na een ‘wedstrijd’ onder alle filosofieleerlingen uit het voortgezet onderwijs in Nederland. Na een prikkelende filosofische column gaven geselecteerde leerlingen op De avond van de Jonge Denkers een speech en voerden ze gesprekken. Een deskundige jury wees vervolgens de nieuwe – zeven – Jonge Denkers aan.
De Jonge Denkers is een initiatief van de Vereniging Filosofiedocenten Voortgezet Onderwijs, uitgeverij Lemniscaat en Stichting Maand van de Filosofie.

Thema van de wedstrijd was de vraag of we niet bezwijken we onder een prestatiemaatschappij. Wil de mens zijn imperfectie niet onderkennen? Of moeten we juist onze gebreken vieren?
Is het verband tussen de overvloed aan burn-outs en de drang naar perfectie een modern fenomeen, of is eigenlijk al veel ouder? Moeilijk om te zeggen als je nog jong bent. Toch weten de Jonge Denkers des Vaderlands – al dan niet met behulp van de klassieke filosofen – hier een scherpe analyse op te geven. Ze plaatsen kanttekeningen bij veel vanzelfsprekendheden in het onderwijs: prestatiedruk, de cijfermentaliteit, de toetscultuur.