Wat is armoede?

Syrische vluchtelingen

In ons land ben je arm wanneer je langere tijd onvoldoende inkomen hebt voor eten, kleding en een goede woning. Ook kun je zeggen dat je arm bent wanneer je wel genoeg geld hebt voor eten en huur, maar niet voor extraatjes zoals lid worden van een sportclub of een computer voor school.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft veel informatie over onderwerpen als:

Movisie heeft in zijn dossier 'Wat werkt bij de aanpak van armoede'  gegevens van onderzoek in een schema weergegeven.

Armoede in Leeuwarden

Basisschoolkinderen Ter Apel
 • De NOS bericht dat in 2016 veel huishoudens in Leeuwarden langdurig onder een minimumniveau leefden.
 • In de armoedemonitor van de gemeente Leeuwarden staat o.a. informatie over omvang en samenstelling van verschillende groepen van huishoudens die moeten rondkomen van een minimuminkomen. 
 • Stichting 058 tegen armoede voert campagne om delen te stimuleren en armoede terug te dringen.
 • 1 op de 12 Friese huishoudens leeft in armoede.

Armoede in de pers

 • In de pers van het Noorden lees je over armoede door je zoekwoord in het zoekvak te tikken.
 • De Volkskrant heeft een dossier over armoede.

Wat doet dbieb?

leren in dbieb

Armoede en moeite met lezen en schrijven gaan vaak samen: door laaggeletterdheid is het moeilijk om jezelf of een gezin te onderhouden en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid.

Bij de bibliotheek kun je terecht voor advies, informatie en ontwikkeling.

 • In dbieb Leeuwarden en Burgum kun je taallessen Nederlands volgen en leren werken met tablet/computer.
 • Voor vragen over internet- en computergebruik, digitale diensten van de bibliotheek, (online) cursussen, de e-overheid of de Nederlandse taal is er digitale ondersteuning.
 • Heb je vragen over financiële zaken, wonen of huishouden?
  Dan kun je voor gratis advies terecht bij verschillende spreekuren in dbieb.

Kinderen en armoede

vluchtelingen

Uit een artikel in de LC van mei 2016 blijkt dat in Friesland 16.000 kinderen opgroeien in een huishouden met een laag inkomen. Een groot deel van hen (bijna 20 procent) woont in de gemeente Leeuwarden.

Persoonlijke verhalen over armoede

Armoede Live sprak met mensen die leefden in armoede, en sprak ze na tien jaar weer. Lees hoe de verschillende ervaringen zijn. 

Leestips van de bibliotheek

 • Jeugd

  • Peter Vervloed Klim, Baki, klim!

   Als de vader van Baki zijn baan als taxi-chauffer verliest, breekt er een moeilijke tijd aan. Er is geen geld voor een uniform voor Baki's zusje. Baki gaat zelf proberen aan het geld te komen. Samenleesboek...

   Gedrukt boek

  • Nellie Vermaat Slaaf voor één seizoen

   Om geld voor zijn familie in Polen te verdienen, gaat de 14-jarige Nunu met zeven volwassen mannen naar Nederland om seizoenarbeid te verrichten. De omstandigheden waaronder ze moeten leven en werken blijken...

   Gedrukt boek

 • Romans

Hulp vanuit de gemeentes

We willen wat doen


Leeuwarden

 • Armoedepact Leeuwarden is een netwerk van de gemeente Leeuwarden en partners dat armoede wil voorkomen en tegengaan. Hierbij een overzicht van initiatieven van partners en inwoners. 
 • De gemeente Leeuwarden heeft een aantal minimaregelingen.

 Tytsjerksteradiel

De schuldhulpverlening is voor mensen met schulden of die het lastig vinden om met geld om te gaan. Ook voor schuldsanering via de gemeente kun je hier terecht.

Duizenden professionals zijn bezig om armoede tegen te gaan en mensen die in de schuldhulpverlening zitten te helpen. 

Cijfers van je gemeente kun je vergelijken met Nederland of een andere gemeente. 

Wat doet Nederland tegen armoede?

 • In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen met voedselpakketten. 
 • Het Knooppunt Kerken en Armoede van kerken en diaconale organisaties helpt bij het bestrijden van armoede in Nederland.
 • De Sociale Alliantie helpt via samenwerking van vakbeweging, kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden. 
 • Kansfonds geeft 6 jaar lang aandacht aan opgroeien in armoede. Zij financieren tot 2018 circa 50 projecten.  
 • Dienstverleners kunnen bij een noodhulpbureau van SUN Nederland aankloppen om cliënten verder te helpen. 
 • Betalingsachterstanden leiden tot stress en piekeren. Nibud biedt hulp met instanties en tegemoetkomingen.