Vanaf maandag 28 november sluiten alle vestigingen om 17.00 uur. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht en hanteert dbieb de anderhalvemeter richtlijn. Activiteiten in de avonduren zijn uitgesteld tot na 18 december. Voor activiteiten die plaatsvinden in de Kapel, vragen we een coronatoegangsbewijs. Bekijk onze aangepaste richtlijnen.

bibliotheek connectiepunten en dorpsvoorzieningen

Naast de Centrale bibliotheek zijn er in Leeuwarden en Tytsjerksteradiel verschillende punten waar dbieb haar diensten verleent. Dit zijn bijvoorbeeld afhaalpunten, digitaalhuizen of uitleenposten.

 

dorpsvoorzieningen

Afhaal- en inleverpunt Hurdegaryp

 • Gevestigd in: MFC It Maskelyn
 • Adres: Easter Omwei 5
 • 9254 GM Hurdegaryp
 • Openingstijden: Tijdens de openingsuren van It Maskelyn. Kijk op itmaskelyn.nl

Veelgestelde vragen >

Uitleenpost Wirdum

 • Gevestigd in De Golle
 • Adres: Swichumerdijk 1, 9088 AP Wirdum
 • Openingstijd: maandag 16.30-17.45 uur

Uitleenpost Wytgaard

 • Gevestigd in:Teake Jan Roordaskoalle
 • Adres: Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard, tel. 058-2551792
 • Openingstijd: woensdag 18.30-19.30 uur

De beide laatste locaties zijn tot nader orde gesloten.

connectiepunt Bilgaard

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en
kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken

 • Maandag van 8.00-16.00 uur
 • Dinsdag van 8.00-16.00 uur
 • Woensdag 8.00-16.00 uur
 • Donderdag 8.00-16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

digitaalhuis

Oefenen met de computer

 • Woensdag 9.30 - 11.30 uur

start weer na de zomerstop

spreekuur dbieb medewerker

Voor alle vragen over dbieb en het contant betalen van telaatgelden.

 • elke eerste dinsdag van de maand van 13.00 - 14.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).

adressen dbieb connectiepunten

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

WZC Erasmus
Hempenserweg 29, 8935 BD Leeuwarden

Wijk Internet Centrum Heechterp/Schieringen
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden

connectiepunt Aldlân

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken.

 • Maandag 13.30-15.30
 • Dinsdag 9.30-11.30
 • Donderdag 9.30-11.30

WZC Erasmus, Brasserie

spreekuur dbieb medewerker
Voor alle vragen over dbieb en het contant betalen van telaatgelden.
elke eerste dinsdag van de maand van 10.30-11.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).

connectiepunt Heechterp/Schieringen

digitaalhuis
Oefenen op de computer

 • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijk Internet Centrum