bibliotheek connectiepunten en dorpsvoorzieningen

Naast de Centrale bibliotheek zijn er in Leeuwarden en Tytsjerksteradiel verschillende punten waar dbieb haar diensten verleent. Dit zijn bijvoorbeeld afhaalpunten, digitaalhuizen of uitleenposten.

 

dorpsvoorzieningen

Afhaal- en inleverpunt Hurdegaryp

 • Gevestigd in: MFC It Maskelyn
 • Adres: Easter Omwei 5
 • 9254 GM Hurdegaryp
 • Openingstijden: Tijdens de openingsuren van It Maskelyn. Kijk op itmaskelyn.nl

Veelgestelde vragen >

Uitleenpost Wirdum

 • Gevestigd in De Golle
 • Adres: Swichumerdijk 1, 9088 AP Wirdum
 • Openingstijd: maandag 16.30-17.45 uur

Uitleenpost Wytgaard

 • Gevestigd in:Teake Jan Roordaskoalle
 • Adres: Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard, tel. 058-2551792
 • Openingstijd: woensdag 18.30-19.30 uur

De beide laatste locaties zijn tot nader orde gesloten.

connectiepunt Bilgaard

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en
kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken

 • Maandag van 8.00-16.00 uur
 • Dinsdag van 8.00-16.00 uur
 • Woensdag 8.00-16.00 uur
 • Donderdag 8.00-16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

digitaalhuis

Oefenen met de computer

 • Woensdag 9.30 - 11.30 uur

start weer na de zomerstop

spreekuur dbieb medewerker

Voor alle vragen over dbieb en het contant betalen van telaatgelden.

 • elke eerste dinsdag van de maand van 13.00 - 14.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).

adressen dbieb connectiepunten

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

WZC Erasmus
Hempenserweg 29, 8935 BD Leeuwarden

Wijk Internet Centrum Heechterp/Schieringen
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden

connectiepunt Aldlân

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken.

 • Maandag 13.30-15.30
 • Dinsdag 9.30-11.30
 • Donderdag 9.30-11.30

WZC Erasmus, Brasserie

spreekuur dbieb medewerker
Voor alle vragen over dbieb en het contant betalen van telaatgelden.
elke eerste dinsdag van de maand van 10.30-11.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).

connectiepunt Heechterp/Schieringen

digitaalhuis
Oefenen op de computer

 • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijk Internet Centrum