bibliotheek connectiepunten en dorpsvoorzieningen

Naast de Centrale bibliotheek zijn er in Leeuwarden verschillende punten waar dbieb haar diensten verleent. Dit zijn bijvoorbeeld afhaalpunten, Digi-Taalhuizen of uitleenposten.

N.B. Reserveren van boeken is gratis.
 

connectiepunt Bilgaard

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en
kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken

  • Maandag van 9.00-16.00 uur
  • Dinsdag van 9.00-16.00 uur
  • Woensdag 9.00-16.00 uur
  • Donderdag 9.00-16.00 uur

Wijkcentrum Bilgaard

N.B. Het wijkcentrum is gesloten in de kerstvakantie van 22-12-2018 t/m 06-01-2019. Het uitleenpunt is dan ook gesloten.

Digi-Taalhuis
Oefenen met de computer

  • Woensdag 9.30 - 11.30 uur

Digitaal spreekuur

Voor alle vragen over e-books, tablets en smartphones en het contant betalen van telaatgelden; elke eerste dinsdag van de maand van 13.00 - 14.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).  

Wijkcentrum Bilgaard

 

connectiepunt Aldlân

Afhaalpunt en boekencollectie
Boeken in grote letters, baby-, peuter- en kleuterboeken, opvoed- en voorleesboeken.

  • Maandag 13.30-15.30
  • Dinsdag 9.30-11.30
  • Donderdag 9.30-11.30

WZC Erasmus, Brasserie

Digitaal spreekuur
Voor alle vragen over e-books, tablets en smartphones en het contant betalen van telaatgelden; elke eerste dinsdag van de maand van 10.30-11.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties).

WZC Erasmus, Brasserie
 

connectiepunt Heechterp/Schieringen

Digi-Taalhuis
Oefenen op de computer

  • Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Wijk Internet Centrum

adressen dbieb connectiepunten

Wijkcentrum Bilgaard
De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden

WZC Erasmus
Hempenserweg 29, 8935 BD Leeuwarden

Wijk Internet Centrum Heechterp/Schieringen
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden

dorpsvoorzieningen

De gemeente Leeuwarden heeft drie uitleenposten en twee lytse bybs in de dorpen. Informatie over de adressen en de openingstijden van de posten in Hempens, Wirdum en Wytgaard en van de lytse bybs in Weidum en Mantgum.