algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor de activiteiten van dbieb.

Inschrijving

Voor de meeste activiteiten, lezingen en colleges is het nodig om je vooraf aan te melden. Voor sommige activiteiten zijn ook kaarten aan de deur verkrijgbaar. In de tekst van de activiteit staat dit altijd duidelijk vermeld. Kaartverkoop verloopt online op deze website, telefonisch via 058-2347777 of bij een van de vestigingen van dbieb (vestigingen in Leeuwarden, Burgum, Gytsjerk, Stiens en Grou).
Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Wie zich inschrijft voor een activiteit verplicht zich ook tot betaling van het volledige cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld is je inschrijving definitief.

Betaling

Je online reservering betaal je meteen via Ideal. De inschrijving is dan meteen definitief. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een reservering aan de balie, wordt er een andere betalingswijze afgesproken. Bijvoorbeeld per bankoverschrijving. Houd er in dat geval rekening mee dat je de betaling binnen 7 dagen na de boeking voldoet. Pas dan is je inschrijving definitief.

  • via IDeal (bij online aanmelding via cursussen.dbieb.nl)
  • door het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN: NL 70 RABO 0335411991, t.n.v. Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân onder vermelding van je naam en de naam van de activiteit.
  • door pinbetaling aan de balie en in sommige gevallen aan de zaal in een van onze vestigingen/cursuslocaties

In alle gevallen dient het cursusgeld ineens voldaan te worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Bericht over wel of niet doorgaan

Activiteiten gaan door bij het bereiken van voldoende deelnemers. Soms wordt dit aantal niet bereikt en dan heeft dbieb het recht de activiteit te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk één week voor de geplande (start)datum bericht. Het volledige cursusgeld, zonder inhoudingen van administratiekosten, wordt binnen veertien dagen gerestitueerd.

Cursusbijeenkomsten

De cursusbijeenkomsten vinden wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties. Wordt hiervan afgeweken, dan staat dit bij de desbetreffende cursus vermeld.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties vinden in dbieb geen cursusactiviteiten plaats.

Schoolvakanties 2023/2024

  • Herfstvakantie: 21 oktober tm 29 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 23 december 2023 tm 7 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie 17 februari tm 25 februari 2024
  • Meivakantie 27 april tm 5 mei 2024
  • Zomervakantie 20 juli tm 1 september 2024

Restitutievoorwaarden

Annulering met recht van restitutie is mogelijk tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit. Betaalde cursusgelden worden terugbetaald, met inhouding van 10% administratiekosten met een maximum van €15,-. Wij restitueren het restant van het cursusgeld.
Bij afzeggingen binnen deze termijn van twee weken voor aanvang van de cursus wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.
Je kunt, indien je verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, iemand zoeken die je plaats zal innemen. We stellen het op prijs als je dbieb hiervan op de hoogte stelt, zodat we de deelnemerslijst kunnen aanpassen.
Eenmalige activiteiten komen niet voor restitutie in aanmerking.

Korting

Leden van dbieb, studenten of leden van één van de Friese bibliotheken krijgen korting op de prijs van een activiteit. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je bij inschrijving je ledenpas of je studentenpas bij de hand hebben. Er kan naar gevraagd worden.

Boeken en overig cursusmateriaal

Tenzij anders aangegeven zijn de kosten van boeken en materiaal niet inbegrepen in de cursusprijs.

Docenten

dbieb kan om uiteenlopende redenen beslissen om een activiteit door een andere docent te laten verzorgen dan in het cursusprogramma vermeld staat.

Tips en of opmerkingen

Na afloop van een cursus ontvang je een evaluatieformulier waarop je je opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij stellen het zeer op prijs als je van dit formulier gebruik maakt.
Uiteraard doet dbieb haar uiterste best om alle activiteiten zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus niet naar wens of verwachting verlopen, dan kun je een klacht indienen. Wij verzoeken je dit per mail te doen naar cursus@dbieb.nl.

Overige voorwaarden

  • dbieb is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, diefstal en/of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
  • Alle door dbieb gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van typ-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door dbieb worden aangepast.