Helaas ervaren sommige klanten momenteel een storing met de Wise-app. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wel kun je inloggen op Mijn dbieb via www.dbieb.nl Onze excuses voor het ongemak.

Duurzame energie

We zijn met zijn allen veel te afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. Deze brandstoffen raken niet alleen op, maar zijn ook nog erg schadelijk voor de aarde. Het moet dus anders. Dit dossier geeft een inkijkje in een aantal vormen van duurzame energie en een aantal lokale initiatieven voor het opwekken van energie uit alternatieve, natuurlijke energiebronnen.

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

 

Colofon

Eindredactie: R. Groenhof
Gepubliceerd: januari 2023

Laatst bijgewerkt: augustus 2023

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie wordt opgewekt door natuurlijke bronnen, zoals zon, wind, bodem, water en biomassa. Voordelen van het benutten van deze bronnen is dat het milieu niet of veel minder wordt vervuild en de bronnen zelf nooit opraken. Veel meer hierover lees je bij Milieu Centraal.

naar Milieu Centraal

Vormen van duurzame energie

Duurzame energie in Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden wordt op een aantal plekken duurzame energie opgewekt. Een paar voorbeelden zijn:      
 • Zonnepark De Zwette is een van de grootste zonnebronnen van Friesland en levert energie op voor ca. 4600 huishoudens.  
 • In Reduzum levert de Doarpsmûne (dorpsmolen) al tientallen jaren energie aan de dorpen Reduzum, Friens en Idaard. Uit de extra inkomsten zijn al veel initiatieven in de dorpen gerealiseerd. 
 • Stroomland Leeuwarden is een initiatief van Leeuwarders en is een coöperatie zonder winstoogmerk. Stroomland wil duurzame energie voor iedereen in Leeuwarden toegankelijk maken.  

 

Duurzame energie in Tytsjerksteradiel

In de gemeente Tytsjerksteradiel zijn ook de nodige initiatieven ontwikkeld om lokaal duurzame energie op te wekken:  
 • Op een voormalige vuilstortplaats in Garyp is vanuit initiatief van de dorpsgemeenschap een van de eerste en grootste zonneparken van Nederland gebouwd, De Griene Greide, dat 1800 gezinnen van stroom voorziet.  
 • De Enerzjy Groep Burgum heeft plannen voor ontwikkeling van een zonnepark in Burgum dat vier keer zo groot is als dat in Garyp. Het streven van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn sluit daarop aan. 
 • Trynergie is een lokale energiecoöperatie zonder winstoogmerk. Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen in de Trynwâlden kunnen lid worden van Trynergie.  

Boekentips van dbieb

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente Leeuwarden heeft plannen gemaakt om van het aardgas af te gaan. In deze warmtevisie heeft de gemeente beschreven wat per buurt duurzame alternatieven voor gas zijn.   
 
 • Vanuit de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn heeft de gemeente Tytsjerksteradiel een heel programma van projecten opgezet in de duurzaamheidsagenda.

 

Wat kun je zelf doen?

 • Wil je zelf aan de slag met een duurzame energie-oplossing, dan kan deze site van de gemeente Leeuwarden behulpzaam zijn.  
 • Je kunt je aansluiten bij een van de vele energiecoöperaties die er al zijn. Op dit kaartje vind je die in het Noorden van het Land. 
 • Je kunt zelf ook veel doen door minder energie te gebruiken. Lees hierover bij de Consumentenbond.  
   

Energiecampus Leeuwarden

De energiecampus is gevestigd op de voormalige vuilstort Schenkenschans. De campus is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden op het gebied van duurzame energie.

Met elkaar wordt in de campus gewerkt aan duurzame innovatie.  De campus voorziet niet alleen in de eigen energie maar levert ook energie aan Leeuwarder huishoudens. 

naar de Energiecampus

Energiecoach in dbieb

Besparen op energie is ook duurzaam. Kom langs in dbieb voor gratis advies van de energiecoach van de gemeente Leeuwarden. Je kunt ook advies krijgen over verduurzamen van je woning.

naar de energiecoach

Podcasts

Bouw van zonnepark in Blitsaerd

Diderik Jekel over aardwarmte

Overstap van aardgas naar waterstof