vrijwillig levenseinde

Terug naar dbieb dossiers

Dossier vrijwillig levenseinde

We worden met zijn allen steeds ouder en door de medische technologie blijven mensen steeds langer leven. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van leven. Er zijn mensen die dan hun leven voltooid vinden en euthanasie willen plegen. Dit dossier biedt informatie over wat de wet zegt over euthanasie, voltooid leven, het debat daarover, waar hulp kan worden geboden en vitaal ouder worden.

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

 

 

Colofon

Eindredactie: A. Barth
Gepubliceerd: mei 2019
Laatst bijgewerkt: februari 2020


Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer

 

Eenzaamheid

Een van de achtergronden om het leven voltooid te vinden is eenzaamheid. Hieronder een aantal initiatieven om eenzaamheid het hoofd te bieden. 

 

 

Vitaal ouder worden

Een argument om het leven voltooid te vinden voor vooral ouderen is een afnemende gezondheid. Hieronder vind je een aantal tips om vitaal ouder te worden.  

 • Fryslân is een van de meest vergrijsde provincies van Nederland. De GGD Fryslân geeft tips over hoe je gezondheidsproblemen kunt voorkomen en verminderen.  
 • Bij VeiligheidNL kun je terecht voor informatie over bewegen, voeding, mobiliteit, medicijngebruik en nog veel meer, om vitaal te worden en te blijven. 
 • Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder vertelde op NPO Radio 1 over studies die laten zien dat er wel degelijk positieve kanten zitten aan ouder worden, en dat je je brein moet blijven uitdagen.
 • Het RIVM bracht een rapport uit over gezond ouder worden in Nederland.

 

 

Boekentips van dbieb

Voltooid leven

 • Er zijn mensen die niet ongeneeslijk ziek zijn, maar vinden dat hun leven voltooid is omdat ze bijvoorbeeld te afhankelijk van anderen zijn, of omdat ze door het wegvallen van een sociaal netwerk hun leven zinloos vinden. Deze mensen maken alleen kans op euthanasie als de klachten zich opstapelen. 
 • Lees op NPO Focus meer over mensen die vinden dat ze 'uitgeleefd' zijn.  
 • Op VoltooidLeven.nl lees je verhalen van een aantal mensen die lijden aan een voltooid leven.

 

Persoonlijke verhalen

 

Euthanasie

 • Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Er wordt vaak om euthanasie gevraagd in de eindfase van een terminale ziekte. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde biedt veel informatie over het onderwerp.
 • Je spreekt niet van euthanasie als een arts afziet van een zinloze medische behandeling  of als op verzoek van de patiënt de behandeling wordt gestaakt, slaapmiddelen worden toegediend of niet meer vocht of voedsel wordt gegeven. De NVVE verduidelijkt wat wel en niet onder euthanasie valt.
 • Hulp bij zelfdoding is iets anders dan euthanasie. Er is sprake van hulp bij zelfdoding wanneer de arts de patiënt een drankje aangeeft en de patiënt het zelf tot zich neemt. Bij euthanasie dient de arts door middel van injectie een middel toe.
 • De Levenseindekliniek biedt hulp aan mensen met een euthanasieverzoek van wie de arts de procedure niet kan of wil uitvoeren.
 

Debat over voltooid leven

 

Euthanasie en de wet

 • In Nederland is euthanasie bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden toegestaan. Dan moet wel worden voldaan aan bepaalde zorgvuldigheidseisen. De Rijksoverheid biedt informatie over die eisen en over de gehele procedure. Ook bij de NVVE vind je meer over de wettelijke eisen.
 • De euthanasiewet biedt ook ruimte voor mensen die aan dementie lijden. Dan gelden andere regels.
 • Ook in geval van psychisch lijden mag volgens de wet euthanasie gepleegd worden, maar het is wel zo dat het lijden van een psychiatrische patiënt moeilijker te duiden is.
 

Voltooid leven is niet genoeg voor euthanasie

Hoe is het om euthanasie te plegen?

Euthanasie: de misverstanden en hoe het werkelijk zit