digitale geletterdheid

terug naar op school

Klaar voor een digitale toekomst  

Nepnieuws kunnen onderscheiden van echt nieuws. Bronnen op internet kunnen vinden voor het maken van een werkstuk. Een presentatie kunnen maken in PowerPoint. De digitale wereld biedt een scala aan mogelijkheden én uitdagingen. Leerlingen hier veilig, effectief, kritisch en bewust mee leren omgaan en hen voorbereiden op een digitale toekomst: dat is waar digitale geletterdheid om draait. 

digitale toekomst

Leergebied digitale geletterdheid

Samen met dbieb aan de slag

Samen met een enthousiast kernteam van 3 à 4 leerkrachten van de school ontwikkelen we in een periode van 12 weken een leerlijn Digitale Geletterdheid op maat. We doen dit in 3 werksessies.  

 • inventariseren
  Sessie 1

  In de eerste werksessie gaan we dieper in op het begrip ‘digitale geletterdheid’ en onderzoeken we hoe digitale geletterdheid een passend onderdeel kan worden van de missie en de visie van de school. We onderzoeken met elkaar het bestaande lesmateriaal en we inventariseren welke onderdelen er ontbreken.  

  Duur: 3 uur

 • analyseren
  Sessie 2

  In de tweede werksessie analyseren we  gezamenlijk het huidige lesmateriaal aan de hand van de 4 pijlers van digitale geletterdheid. En we onderzoeken welke leerdoelen we daaraan kunnen koppelen. De leesconsulent presenteert een aantal mogelijke producten/lessen, die aan de leerlijn toegevoegd kunnen worden. Het kernteam stelt daarna zelf de leerlijn samen.   

  Duur: 3 uur

 • inventariseren
  Sessie 3

  Tijdens de laatste sessie presenteert het kernteam de leerlijn aan het gehele team van leerkrachten. Hoe ziet de leerlijn eruit? Aan de hand van een proeverij kunnen de collega's de materialen en de lessen bekijken.   
    
  Duur: max 2 uur

 • eindproduct
  Eindproduct

  Een leerlijn Digitale Vaardigheden op maat: een geheel van lessen voor groep 1 t/m 8 over de pijlers ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. 

Meld je aan 

Wil jij ook aan de slag met Digitale geletterdheid? Meld je hieronder aan. Wij nemen dan contact met je op.

aanmelden

Digitale geletterdheid bestaat uit de volgende 21e eeuwse vaardigheden

 • Computational thinking

  Problemen oplossen met computertechnologie: Wat is een algoritme? Wat is debuggen? Kun je leerlingen van groep 4 laten zien wat een loop is? Kunnen ze er zelf eentje maken? 

 • ICT-basisvaardigheden 

  Kunnen omgaan met softwareprogramma's voor internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer: Hoe schrijf je een tekst in Word? Hoe bewerk je een foto in Photoshop? Kunnen leerlingen zelf...

 • Informatievaardigheden 

  Doelgericht en systematisch omgaan met (digitale) informatie: Hoe werkt Google precies? Welke zoektermen gebruik ik en waarom? Kunnen leerlingen aan de hand van digitale bronnen een werkstuk maken?   

 • Mediawijsheid 

  Optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die media bieden: ​Is Wikipedia een betrouwbare bron of niet? Wat deel je online met je vrienden en de wereld? Wat is fake news en wat is echt? Ofwel;...