21th century skills

De maatschappij verandert voortdurend door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving.

Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt overgenomen door machines, bij steeds
meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen.
Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het
belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs.

Op de afbeelding hiernaast staan de 21 eeuwse vaardigheden weergegeven. 

Het gaat om 11 competenties / vaardigheden:
het is belangrijk dat ze worden bijgebracht aan leerlingen:

 • kritisch denken

 • creatief denken

 • probleem oplossen

 • computational thinking

 • informatievaardigheden

 • ict-basisvaardigheden

 • mediawijsheid

 • communiceren

 • samenwerken

 • sociale en culturele vaardigheden

 • zelfregulering

 

 

Kennisnet

LKCA