Helaas ervaren sommige klanten momenteel een storing met de Wise-app. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wel kun je inloggen op Mijn dbieb via www.dbieb.nl Onze excuses voor het ongemak.

Curriculum.nu

Hoe worden je leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op de toekomst? We moeten ons de vraag stellen welke kennis zij daarvoor nodig hebben en welke vaardigheden zij zich eigen moeten maken?

Onder de naam Curriculum.nu werken leraren, schoolleiders en schoolteams vanaf 2018 aan een vernieuwd curriculum.
De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs willen met deze herziening:

  • samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen
  • zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen
  • duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs
     

curriculum.nu

LKCA