Alle vestigingen van dbieb zijn vanaf donderdag 20 mei weer open. Voor vragen over de onze dienstverlening en de Coronarichtlijnen verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Er zijn weer diverse activiteiten opgestart. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Lees- en mediaplan

Een schoollees-/mediaplan, kortweg lees-/mediaplan, geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering en media(wijsheid) binnen de school.

In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze, met inzet van welke activiteiten, werkvormen en producten, er in de verschillende groepen in het komend schooljaar aan leesbevordering en media(wijsheid) wordt gewerkt.