Alle vestigingen van dbieb zijn t/m dinsdag 25 mei gesloten. Voor vragen over onze dienstverlening tijdens de sluiting verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Lees- en mediaplan

Een schoollees-/mediaplan, kortweg lees-/mediaplan, geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering en media(wijsheid) binnen de school.

In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze, met inzet van welke activiteiten, werkvormen en producten, er in de verschillende groepen in het komend schooljaar aan leesbevordering en media(wijsheid) wordt gewerkt.