Helaas ervaren sommige klanten momenteel een storing met de Wise-app. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wel kun je inloggen op Mijn dbieb via www.dbieb.nl Onze excuses voor het ongemak.

Lees- en mediaplan

Een schoollees-/mediaplan, kortweg lees-/mediaplan, geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering en media(wijsheid) binnen de school.

In een leesplan legt een school vast wat de stand van zaken is en op welke wijze, met inzet van welke activiteiten, werkvormen en producten, er in de verschillende groepen in het komend schooljaar aan leesbevordering en media(wijsheid) wordt gewerkt.

Leesplan maken

Lees- en mediaplan

Leerdoelenmatrix