Video dbieb op school

dbeb op school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs en bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en programma’s  met een goede digitale lees- en leeromgeving.Onderstaand filmpje, gemaakt op een aantal dBosscholen in Leeuwarden, geeft een korte impressie hoe school en bibliotheek elkaar vinden en versterken in de (lees- en taal) ontwikkeling van het kind.