hart voor de bieb? word Biebstiper!

dbieb speelt een onmisbare rol op het gebied van taalbevordering, leesplezier en kennisdeling. Eens? Steun ons dan extra en word Biebstiper! Voor € 62,50 per jaar word je nauwer betrokken bij de organisatie en zetten wij je donatie voor 90% in voor een concreet doel.
Als dank voor je steun bieden wij je verder een aantal exclusieve tegenprestaties aan.

tegenprestaties

Jaarlijks € 10,- korting op een workshop, lezing of cursus van dbieb. Een rondetafelgesprek met de directeur, regelmatig uitnodigingen voor activiteiten in dbieb en een eindejaarsbericht over de besteding van je donatie.

aanmelden

Je kunt de aanmeldkaart printen, invullen, ondertekenen en opsturen naar: dbieb/Biebstiper, Postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden.

Download de aanmeldkaart

voorwaarden

Je donateurschap loopt tot 1 januari en wordt zonder opzegging telkens met een kalenderjaar verlengd. De kosten bedragen € 62,50. Dit is het minimumbedrag dat bij de Belastingdienst aftrekbaar is voor goede doelen. Een hogere bijdrage is uiteraard welkom! dbieb werkt met een automatische incasso, zodat een zo groot mogelijk deel van je bijdrage naar het (jaarlijks vastgestelde) donateursproject gaat. Schriftelijk opzeggen kan steeds tot 1 december.

ANBI-status: gift is aftrekbaar