Helaas ervaren sommige klanten momenteel een storing met de Wise-app. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wel kun je inloggen op Mijn dbieb via www.dbieb.nl Onze excuses voor het ongemak.

laaggeletterdheid

terug naar dbieb dossiers

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem: ongeveer 1 op de 6 mensen kan niet goed lezen, schrijven en/of rekenen. Dit zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland van 16 jaar en ouder. 

Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Laaggeletterden zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en ze zijn vaker ziek dan geletterden. De Rijksoverheid geeft geld aan verschillende projecten die laaggeletterdheid tegengaan.

Dit dossier geeft informatie over laaggeletterdheid, de gevolgen ervan en de initiatieven op verschillende niveaus om laaggeletterdheid te bestrijden. Ook is er informatie over wat dbieb te bieden heeft aan laaggeletterden en over wat je zelf kunt doen om laaggeletterdheid te herkennen.

Algemene informatie

Eindredactie: M.Peterson- Wouda
Gepubliceerd: februari 2018
Laatst bijgewerkt: januari 2024

Let op: alle links naar websites openen in hetzelfde venster. Wil je terug naar deze pagina, klik dan in je browser op de terugknop.

Help mee aan dit dossier met tips voor aanvullingen en verbeteringen.

Disclaimer

For translation, choose 'Translate' in the top menu

Wat is laaggeletterdheid?

Wanneer je als volwassene moeite hebt met lezen, schrijven en/ of rekenen, is dat laaggeletterdheid. Regelmatig hebben deze mensen ook een beperkte digitale vaardigheid, bijvoorbeeld het omgaan met de computer en smartphone.

Stichting lezen en schrijven over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid in cijfers

  • 2,5 miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en /of rekenen. Ongeveer 43% van de laaggeletterden is werkloos of inactief op de arbeidsmarkt.
  • De Algemene Rekenkamer heeft in april 2016 een rapport opgesteld: Aanpak van Laaggeletterdheid.
  • De Rijksoverheid heeft een uitgebreide pagina met informatie over laaggeletterdheid.
  • Stichting Lezen doet onderzoek naar naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie. Zij maken deze informatie toegankelijk in de leesmonitor Leesmonitor.

Landelijke initiatieven

  • Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries OCW, SZW en VWS en diverse partners om een extra impuls te geven aan het voorkomen van laaggeletterdheid.
  • De Leescoalitie is een initiatief tot samenwerking van de Nederlandse bibliotheken en diverse stichtingen op het gebied van lezen en schrijven. Zij bundelen hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen.
  • Burgers die onvoldoende digitaal vaardig zijn kunnen vanaf nu terecht op het Digitaal Hulpplein om hun digitale vaardigheden te testen, cursuslocaties te vinden bij hen in de buurt en telefonisch vragen te stellen.
  • Taal voor het Leven helpt mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

Wat kun jij doen?

Wat doet de bibliotheek?

Wat is laaggeletterdheid?

Het leven van Lisa - over laaggeletterdheid

Problemen wegens laaggeletterdheid

boekentips van dbieb