bibliotheek op school

terug naar op school

De Bibliotheek op School (dBos)

Met de Bibliotheek op School (dBos) gaan bibliotheken, basisscholen en gemeenten strategische meerjarige samenwerkingsverbanden aan. Het doel is om aantoonbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs te realiseren. Specifieker gaat het om verbetering van leerling-resultaten op onderdelen: leesvaardigheid, taalvaardigheid en digitale geletterdheid.

 

Bouwstenen

De Bibliotheek op School bestaat uit meerdere, flexibel in te zetten bouwstenen. Dit heeft als voordeel dat scholen, samen met dbieb, de bouwstenen kunnen kiezen waarmee lezen en mediawijsheid in het onderwijs optimaal gestimuleerd worden. Het is geen standaardformule maar een modulair traject dat recht doet aan de lokale situatie, wensen en behoeften.

Wat bieden wij?

Voor € 10,90 (ex btw) per leerling per jaar met een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar, biedt dbieb gratis:

 • een dbieb-abonnement voor instellingen waarmee 30 boeken voor 6 weken kunnen worden geleend
 • vaste collectie op school gebaseerd op 5 boeken per leerling
 • vier project- en themacollecties
 • gratis reserveren en aanvragen van media
 • bezoek aan dbieb in groep 3
 • structurele inzet leesconsulent o.b.v. het aantal leerlingen: bijv. boekpromotie, voorlezen, boekenkring, collectie, groepsbezoeken, introductie projecten, ondersteuning leerkrachten, taal-/leescoördinator, pedagogisch medewerkers e.d.
 • elk jaar monitoring en analyse van de vorderingen
 • ondersteuning bij het opstellen van een lees- en mediaplan
 • activiteitenplan rondom leesplezier en mediawijsheid
 • een 4-tal projecten naar keuze, waarvan één 21e eeuwse vaardigheden
 • nieuwsbrief
 • uitleen- en administratiesysteem BoekMee

Meer weten?

De Bibliotheek op School

Meer weten over De Bibliotheek op School? Neem contact op met een van onze accountmanagers of kijk op www.bibliotheekopschool.nl

De Bibliotheek op School bij dbieb
Meer informatie over De Bibliotheek op School bij dbieb vind je in de brochure 2023-2024.

 • Welke scholen doen al mee?

  Bekijk hier het overzicht van de scholen in de gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel die al meedoen aan dBos.

 • Tevredenheidsonderzoek dBos

  Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren hebben we in december 2021 een tevredenheidsonderzoek onder de scholen gedaan. Bekijk de resultaten hier.