Vanaf maandag 28 november sluiten alle vestigingen om 17.00 uur. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht en hanteert dbieb de anderhalvemeter richtlijn. Activiteiten in de avonduren zijn uitgesteld tot na 18 december. Voor activiteiten die plaatsvinden in de Kapel, vragen we een coronatoegangsbewijs. Bekijk onze aangepaste richtlijnen.

Gemeente Leeuwarden

 1. IKC Franciscus Leeuwarden
 2. IKC Teresa Leeuwarden
 3. IKC Sint Thomas Leeuwarden
 4. IKC de Sprong Leeuwarden
 5. Sint Radboudschool (Irnsum) Irnsum
 6. Teake Jan Roordaschool Leeuwarden
 7. RKBS Sint Paulusschool Leeuwarden
 8. IKC Prins Mauritsschool Leeuwarden
 9. CBS Wilhelminaschool Transvaal Leeuwarden
 10. CBS Wilhelminaschool Fontein Leeuwarden
 11. IKC Albertine Agnes Leeuwarden
 12. IKC dr. Algraschool Leeuwarden
 13. IKC Prins Constantijn Leeuwarden
 14. Doarpsskoalle Wurdum
 15. IKC Johan Willem Friso Leeuwarden
 16. OBS Plataanschool (IKC in wording) Leeuwarden
 17. IKC de Wielen Leeuwarden
 18. OBS de Twamester Wergea Wergea
 19. OBS It Tredde Ste Irnsum
 20. Kindcentrum Pionier Leeuwarden
 21. OBS De Finne Warten
 22. Prof. Wassenbergskoalle Lekkum
 23. Kindcentrum Montessori Leeuwarden
 24. OBS Potmarge Leeuwarden
 25. Trije Dorpenskoalle Reduzum
 26. IKC 't Palet Leeuwarden
 27. IKC de Weide Leeuwarden
 28. OBS De Gielguorde Mantgum
 29. Regioskoalle de Greidefûgel
 30. OBS It Pertoer Weidum
 31. SO Aquamarijn Leeuwarden
 32. SWS De Swirrel Britsum
 33. OBS De Jint Stiens
 34. CBS De Sprankel Stiens
 35. CBS Willem Alexander Leeuwarden
 36. OBS Eestroom  Leeuwarden
 37. SO It Twalûk Leeuwarden (Haydnstraat)
 38. IKC de Kinderkoepel Leeuwarden
 39. JBS De Oldenije Leeuwarden
 40. IKC Aventurijn Leeuwarden

Voortgezet onderwijs

 • OSG Piter Jelles, locatie Ynsicht, Leeuwarden

Gemeente Tytsjerksteradiel

 1. BMS De Triangel Suwâld
 2. CBS De Klimstien Noordburgum
 3. CBS De Wrâldpoarte Garyp
 4. CBS De Twirre Eastermar
 5. CBS De Alpha Ryptsjerk
 6. CBS De Greide Jistrum
 7. CBS It Bynt Sumar
 8. Master Frankeskoalle Earnewâld
 9. OBS Sinnehonk Aldtsjerk
 10. CBS De Winde Hurdegaryp
 11. OBS  Hurdegaryp
 12. OBS De Romte Tytsjerk
 13. OBS Thrimwalda Gytsjerk
 14. OBS It Kruirêd Mûnein
 15. OBS de Opstap Oentsjerk
 16. CBS De Paadwizer, Oentsjerk
 17. CBS De Arke Burgum
 18. AZC Papilio Burgum
 19. CBS De Reinbôge Burgum

Voortgezet onderwijs

 1. Openbare Scholengemeenschap Singelland, Burgum
 2. CSG Liudger, Burgum
terug naar de bibliotheek op school