Helaas ervaren sommige klanten momenteel een storing met de Wise-app. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Wel kun je inloggen op Mijn dbieb via www.dbieb.nl Onze excuses voor het ongemak.

doelgroepenonderzoek 2019-2: afhakers

Klanttevredenheid, illustratie Maaike van den Akker

Hoe kan de bibliotheek weer aantrekkelijk worden voor haar afhakers? Het onderzoek waarin deze vraag centraal staat, heeft Probiblio in oktober 2019 uitgevoerd onder 549 Nederlanders die hun lidmaatschap van de bibliotheek in de afgelopen 5 jaar hebben opgezegd.

Allerlei redenen waarom mensen afhaken, digitaal lezen en kosten meest genoemd
Afhakers noemen vooral digitaal lezen en de kosten van het abonnement als belangrijke redenen om hun abonnement op te zeggen of te laten verlopen. Met name jonge afhakers noemen als reden dat ze moesten betalen voor het lidmaatschap. Vooral aanpassingen op het gebied van de kosten zouden de bibliotheek weer aantrekkelijk maken voor afhakers. Zoals kortingen, aanbiedingen, een andere abonnementsvorm of een gratis bibliotheeklidmaatschap. Ook een actueler en uitgebreider boekenaanbod zou het lidmaatschap aantrekkelijker maken; naast een breder e-book aanbod en vooral de bekendheid daarover.

Een deel van de afhakers overweegt een nieuw lidmaatschap
5% van de afhakers overweegt binnen een jaar weer lid te worden, een kwart zegt dit misschien te gaan doen. Dit zijn vooral afhakers die de bibliotheek op dit moment nog bezoeken, mensen die recentelijk hebben opgezegd en afhakers die het abonnement hebben laten verlopen.

Veel leden zijn geen lid meer maar wel bezoeker
Een derde van de afhakers bezoekt de bibliotheek nog wel. Zij bezoeken de bibliotheek vooral om inspiratie op te doen, ter plekke informatie op te zoeken of te lezen, activiteiten te bezoeken (vooral oudere afhakers) en te werken, studeren of huiswerk te maken (vooral jongere afhakers).

Redenen om nu boeken te kopen zijn het houden en het langer kunnen lezen
Twee derde van de afhakers koopt (nu) boeken. Vier op de tien geven aan dat ze nu boeken van anderen lenen. De belangrijkste redenen om boeken te kopen, zijn dat ze de (e-)boeken willen houden en langer de tijd hebben om te lezen. De ideale leentermijn voor afhakers ligt dan ook vaak op vier weken of langer.

Bereidheid van afhakers om de bibliotheek te steunen
Eén op de vijf afhakers geeft aan dat zij de bibliotheek nog zouden willen steunen, ook al zijn ze geen lid meer. Bij 43% hiervan zou dat gaan om een donatie of schenking, bij 46% om de inzet van kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Illustratie: Maaike van den Akker

ouders

De hele infographic is ook beschikbaar als pdf-bestand.

Vind je ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper

terug naar biebpanel