online research onder jongeren 2020-2

Klanttevredenheid, illustratie Maaike van den Akker

Jongeren (van 18-30 jaar) komen weinig in de bibliotheek. Kwantitatief onderzoek wijst uit dat deze doelgroep op andere manieren in haar behoeften bediend wordt. Probiblio heeft behoefte aan verdieping in deze inzichten. Daarnaast wil Probiblio te weten komen hoe openbare bibliotheken aantrekkelijker kunnen worden voor jongeren. Probiblio heeft onderzoeksbureau MWM2 gevraagd om online in gesprek te gaan met jongeren die de bibliotheek niet bezoeken.

In dit rapport geven we antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

Welk beeld hebben jongeren van bibliotheken?

  • In hoeverre zijn jongeren op de hoogte van de mogelijkheden van bibliotheken vandaag de dag?
  • Welke gedachten en gevoelens komen bij jongeren op als het gaat om bibliotheken?

Hoe kunnen bibliotheken relevanter worden voor jongeren?

  • Van welke alternatieven voor bibliotheken maken jongeren nu gebruik?
  • Welke ideeën hebben jongeren om bibliotheken aantrekkelijker, relevanter en meer onderscheidend te maken (ten opzichte van de alternatieven)?

Conclusies

Vicieuze cirkel houdt jongeren uit bibliotheken

Veel jongeren hebben een verouderd beeld van de bibliotheek
Dit onderzoek vond plaats onder jongeren die momenteel geen lid zijn van een openbare bibliotheek en er in de afgelopen 12 maanden ook geen hebben bezocht. Hun beeld en verwachtingen van een bibliotheek zijn in veel gevallen gebaseerd op herinneringen van jaren geleden. Zo zien ze de bibliotheek als een plek voor rust en inspiratie. Tegelijkertijd leeft de veronderstelling dat bibliotheken voor henzelf niet aantrekkelijk zijn. Daar hebben ze verschillende redenen voor, waarbij de meeste functioneel of praktisch van aard zijn. Boeken lenen bij een bibliotheek is ongemakkelijk, zo vermoeden ze. Bovendien zien ze de openingstijden van een bibliotheek, de collectie en de uitleentermijn als beperkingen. Daarnaast vinden ze de sfeer in een bibliotheek niet prettig: te onrustig om te studeren of juist weer te sfeerloos en kil voor een bezoek.

Bibliotheken komen niet voor in de overweging
De meeste jongeren weten weliswaar dat de bibliotheek meer te bieden heeft dan boeken. Niettemin zijn ze niet goed op de hoogte van het aanbod dat specifiek voor hen relevant kan zijn. Omdat er alternatieve opties zijn die jongeren voorzien in hun behoeften, blijft een bibliotheekbezoek uit. En daardoor blijft ook hun overwegend negatieve beeld van bibliotheken bestaan. Hoewel sommigen ook positieve aspecten koppelen aan bibliotheken, is de verwachting dat jongeren zonder ingreep niet zelf het initiatief nemen om bibliotheken te bezoeken. Het is aan bibliotheken om op een duidelijke en geloofwaardige manier aan jongeren kenbaar te maken dat zij voor hen relevant zijn.

Illustratie: Maaike van den Akker


Vind je ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper

terug naar biebpanel