terugkoppeling ledenonderzoek 2020-1

Klanttevredenheid, illustratie Maaike van den Akker

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leden van de bibliotheek van 16 jaar of ouder, in een periode waarin dbieb deels gesloten was vanwege Corona.

Het onderzoek begint met een algemeen onderdeel waarin naar de tevredenheid over de bibliotheek is gevraagd. Daarnaast koos dbieb drie verdiepende modules over de volgende onderwerpen:

  • Module 1 Bekendheid diensten en activiteiten
  • Module 2 Third Place (studieplekken, tijdschriften, horeca, verblijf)
  • Module 3 Maatschappelijke waarde

Samenvatting Algemene module

In de algemene module is het bezoekgedrag en de beoordeling van dbieb onderzocht.

Grote tevredenheid over de bibliotheek
dbieb wordt hoog gewaardeerd door de leden, zowel overall als op verschillende aspecten. dbieb heeft een hoge NPS (40), vergelijkbaar met het totale BiebPanel (36). Bijna 80 % van de leden is positief over dbieb, zoals de medewerkers, sfeer en inrichting (meer dan gemiddeld), het gebouw, de openingstijden (meer dan gemiddeld) en de collectie (meer dan gemiddeld). Ook de horeca scoort hoger dan het landelijk gemiddelde. Wat minder leden, twee derde, zijn tevreden over de activiteiten van de bibliotheek (minder dan gemiddeld), praktische zaken zoals Wifi, aantal pc’s e.d. en werkplekken/studieplekken.

Typerende kernwoorden zijn: goede sfeer, prettige omgeving, vriendelijk, keuze

Leden noemen als reden voor hun hoge beoordeling (8 of hoger; 84% geeft een 8 of hoger) dat dbieb een prettige omgeving is met een goede sfeer en vriendelijke medewerkers. Ook noemt men vaak de keuze aan boeken en de ruime collectie (dat laatste meer in Cluster Stad dan Cluster Platteland). De indeling en de collectie wordt als verbeterpunt in Cluster Stad genoemd.

Boeken lenen, lezen en iets eten en drinken zijn de belangrijkste bezoekredenen
Het lenen van boeken blijft veruit de belangrijkste bezoekreden. Maar ook lezen en iets eten en drinken in de bibliotheek deden veel leden voor de eerste sluiting in maart 2020. Na de sluiting is het bezoekgedrag duidelijk veranderd. Circa één op de tien komt toch weer naar de bibliotheek om een praatje te maken (vooral Cluster Platteland) of iets te eten of te drinken (vooral Cluster Stad) en dat is vaker dan in het totale BiebPanel.

Bezoekfrequentie van de meerderheid van de leden blijft onveranderd.
De meerderheid van de leden, zes op de tien, is van plan de bibliotheek even vaak te bezoeken na de sluiting als voor de sluiting in maart 2020, een kwart daarentegen zegt minder vaak te gaan.

Samenvatting module 1: Bekendheid aanbod.

Activiteiten van dbieb worden door een derde bezocht
Een derde van de leden van dbieb bezoekt weleens activiteiten in de bibliotheek, dat is vergelijkbaar met het totale BiebPanel. Redenen om dit niet vaker te doen, zijn vooral tijdgebrek en dat de activiteiten niet interessant zijn (wel minder vaak dan in het totale BiebPanel). 15% geeft aan onbekend te zijn met het activiteitenaanbod van de bibliotheek, dit is vergelijkbaar met het totale BiebPanel.

Diensten en activiteiten zijn wisselend bekend onder de leden
Vooral het verlengen en reserveren en het uitlenen van e-books en luisterboeken zijn zeer bekende diensten van de bibliotheek. In dbieb is men minder bekend met de inleverattenties en de VoorleesExpress. Leden ouder dan 65 jaar zijn over het algemeen wat minder bekend met de online diensten ‘verlengen en reserveren’. Leden van dbieb zijn met heel wat activiteiten minder bekend dan in het totale BiebPanel.

Informatie over de diensten en activiteiten van de bibliotheek krijgen de leden vaak via de website, in dbieb zelf of de nieuwsbrief (minder vaak dan gemiddeld). En vaker dan gemiddeld via social media. Eén op de zeven geeft aan niet te weten wat er te doen is in dbieb. De bekendheid van de activiteiten van de bibliotheek is in dbieb wat lager dan bij andere bibliotheken.

Samenvatting module 2: Third Space

Leden voelen zich thuis in dbieb en vinden dat dbieb uitnodigt tot verblijf en ontspanning
Bijna acht op de tien voelen zich thuis in de bibliotheek. Zes op de tien zeggen dat de bibliotheek uitnodigt om er lang te verblijven (meer dan gemiddeld) en om te ontspannen. Ruim de helft, meer dan in het totale BiebPanel, vindt dat de bibliotheek uitnodigt om andere mensen te ontmoeten en dat de dbieb een plek is om tussen de mensen te zijn.

Vier op de tien leden vinden dat er niets verbeterd hoeft te worden aan de verblijfsfunctie
Wanneer leden gevraagd wordt wat de bibliotheek kan doen om het verblijf in de bibliotheek nog aangenamer te maken zeggen vier op de tien dat er niets verbeterd hoeft te worden. Leden die wel een verbeterpunt hebben, noemen met name: beter onderscheid tussen rustige en levendige ruimtes en meer zitplekken. Horeca en openingstijden zijn een vaker genoemd verbeterpunt door leden van Cluster Platteland.

Samenvatting module 3: Maatschappelijke waarde

De bibliotheek zorgt voor kennis uitbreiden, geld besparen en afstand nemen van stress
Als belangrijkste waarde van dbieb worden genoemd: Vooral het goedkoop kunnen lenen van boeken, tijdschriften en e-books zonder die te hoeven kopen, daarnaast vinden leden het bezoek een uitje, fijn om een andere mensen te ontmoeten en geïnspireerd te raken door het aanbod. De bibliotheek zorgt dan ook vooral voor kennis uitbreiden, geld besparen en afstand nemen van stress, net als in het totale BiebPanel. Vooral laagopgeleiden hebben zich minder eenzaam gevoeld door de bibliotheek.

Maatschappelijke waarde groot: bibliotheek maakt kennis toegankelijk voor iedereen
Leden zien een grote maatschappelijke waarde van de bibliotheek: die is laagdrempelig en geeft toegang tot kennis en informatie. Iedereen is welkom: jong en oud, arm en rijk. Verder zien ze dat de bibliotheek lezen en taalvaardigheid bevordert en ontmoetingen mogelijk maakt. Bijna alle leden zeggen dat de bibliotheek kennis toegankelijk maakt voor mensen met weinig geld, en ruim acht op de tien leden denken dat de bibliotheek hun dorp/stad aantrekkelijker maakt om te wonen, mensen helpt bij het leren van nieuwe dingen en de mogelijkheid biedt om te ontspannen.

Leden geven aan dat ze in de eerste plaats vinden dat de bibliotheek zich met ‘klassieke’ thema's als leesbevordering en laaggeletterdheid moeten bezighouden. Ook ontmoeting, eenzaamheid en duurzaamheid zijn genoemde thema’s.

Illustratie: Maaike van den Akker

ledenonderzoek 2020


Vind je ook dat de Bibliotheek onmisbaar is? Word dan Biebstiper

terug naar biebpanel