Bij dbieb staan we nooit stil. We kijken altijd naar de toekomst. En zijn elke dag op zoek naar kansen en uitdagingen om onszelf te blijven vernieuwen. We zijn een moderne bibliotheek en willen dat ook blijven. Daarom werken we hard aan innovatieve projecten die ons én onze leden en bezoekers steeds weer verder brengen.  

Digitale hulp op maat

In 2019 hebben we onze hulp op digitaal gebied vernieuwd. De reguliere computercursussen zijn vervangen door hulp en ondersteuning op maat. Met een praktische insteek en gericht op het oplossen van concrete vraagstukken.

Digitale hulp bieden we in drie vormen: inloop, oefengroep en cursus. Zo kunnen deelnemers hulp vragen op een manier die het beste bij ze past. Ze kunnen binnenlopen voor korte vragen, geconcentreerd oefenen of zich verder verdiepen. De eigen hulpvraag staat hierbij steeds centraal.

Ook geven we tijdens de inloopmomenten en de oefengroepen korte presentaties over handige tips en leuke onderwerpen. En we bieden hulp aan huis aan. Gratis en voor iedereen. Dat is handig als het om een computer thuis gaat of als je niet mobiel genoeg bent. Deelnemers die in dbieb geoefend hebben maar het thuis nog niet aandurven, bieden we hulp aan huis als extra steun in de rug.

Bij de oefengroepen gebruiken onze vrijwilligers de oefeningen die het beste passen. Dit zijn werkvormen en content afkomstig van Oefenen.nl, Seniorweb, Steffie of ontwikkeld door onze digitale specialisten. Er is digitale hulp in vestigingen van dbieb, in wijkcentra en dorpshuizen.

We stellen de content ook beschikbaar voor onze partners, zodat zij zelf met hun eigen deelnemers kunnen oefenen. Vaak is dat thuis of in een vertrouwde omgeving.

Meer info: leren computeren
 

Programma Digitale Inclusie: Informatiepunt Digitale Overheid

De digitalisering van de maatschappij én de overheid vraagt om digitale vaardigheden. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom heeft dbieb sinds 1 juli 2019 een informatiepunt digitale overheid. Hier kunnen bezoekers tijdens alle openingstijden terecht met vragen over o.a. zorg, huurtoeslag, DigiD, het betalen van verkeersboetes in delen en nog veel meer. In dbieb wordt het informatiepunt uitgevoerd door vrijwilligers van het Buurtservicepunt. Zij bieden hulp bij het vinden van informatie op websites. Klanten worden daarvoor meegenomen naar een tweede balie waar meer rust en tijd geboden kan worden. Bij informatievragen handelt de medewerker dit direct af. Als er persoonlijk advies nodig is en als er ingelogd moet worden met persoonlijke codes vraagt de medewerker aan het Buurtservicepunt om contact op te nemen met de klant.

dbieb ontwikkelt samen met bestaande en nieuwe partners aanbod in de wijken Bilgaard en Heechterp-Schieringen. In de Trynwâlden zoekt dbieb een partner en een locatie voor een lokaal informatiepunt. In deze wijken en dorpen zijn veel vragen van bewoners. dbieb gaat met behulp van databestanden op postcode en gesprekken met focusgroepen nog preciezer bepalen in welke delen van wijken en dorpen deze dienstverlening nog relevanter te maken is.

Naast het buurtservicepunt zijn er ook andere partijen in dbieb Leeuwarden die advies geven aan klanten, zoals schulden, recht, werk en coaching. Deze spreekuren zijn zo gepland dat klanten met vragen die met elkaar samenhangen deze spreekuren achter elkaar kunnen bezoeken.

Meer info: spreekuren  

 

Stimuleren (voor)leesplezier 0-2 jaar

Voorlezen is leuk én belangrijk. Maar dat weet nog niet iedereen. Daarom hebben Humanitas, de JGD en dbieb in 2019 de handen ineen geslagen en is september 2019 gezamenlijk een Routekaart ontwikkeld. Deze kaart geeft eenvoudig en stapsgewijs aan wat er in de gemeente Leeuwarden te doen is op het gebied van voorlezen en taalstimulering voor kinderen tussen 0 en 2 jaar. Doel van de kaart is jonge ouders bewust te maken van hun rol bij het voorlezen en hen aan te moedigen om het Boekstartkoffertje te gebruiken. En hen te informeren over het voorleesproject van Humanitas en het dreumesuurtje in dbieb. Taalontwikkeling en daarmee de preventie van taalachterstanden staan hierbij centraal.

Verder is er wekelijks een Boekstartcoach van dbieb aanwezig in onze vestigingen Gytsjerk en Burgum. Onze BoekStartcoach geeft ouders persoonlijk advies over het lezen van boekjes met jonge kinderen. Ze kan meer vertellen over interactief voorlezen, meertaligheid, taalontwikkelingen leesontwikkeling.

Lees meer over Boekstart in dbieb

Biebskerm

Hoe breng je betrouwbare en onafhankelijke informatie bij mensen die niet vanzelfsprekend dbieb bezoeken? Een vraag waar dbieb en haar samenwerkingspartners in het sociaal domein mee worstelen. Sinds begin 2018 biedt dbieb daarom Biebskerm aan.

Biebskerm is een digitale dienstverlening waarmee we inwoners van de gemeente Leeuwarden en Tytsjerksteradiel via narrowcastingschermen attenderen op voor hen relevante, onafhankelijke en betrouwbare informatie. Deze informatie is afkomstig van meerdere non-profitorganisaties als wijkcentra, Amaryllis en dbieb. Medewerkers van dbieb vertalen informatie over bijvoorbeeld activiteiten en regelingen naar laagdrempelige berichten in begrijpelijke taal. Deze plaatsen we op Biebskerm. Zo bieden we relevante informatie aan op plekken waar veel mensen komen om met name kwetsbare inwoners de deelnemende organisaties beter te vinden.

Naast het verzorgen van redactie en beheer van de content investeert dbieb ook in beeldschermen en benodigde apparatuur. De schermen hangen op drukbezochte plekken in dbieb en in de wijkcentra Heechterp/Schieringen en Bilgaard, in de Klomp en bij Amaryllis. Ook wordt de informatie getoond in de hal van het gemeentehuis in Leeuwarden. dbieb is actief op zoek, ook in gemeente Tytsjerksteradiel, naar meer samenwerkingspartners die informatie over hun dienstverlening en activiteiten willen tonen op Biebskerm.

Neem contact op voor meer info over Biebskerm