Regel nu meer comfort

Samenvattend biedt het comfortabonnement:

  • 30 exemplaren lenen
  • uitleentermijn zes weken
  • Inleverattendering
  • Gratis partnerpas
  • Tien keer gratis aanvragen buiten Fryslân (N.B. cd's en films zijn niet gratis)
  • Geen telaatgelden  als je de materialen inlevert bij één van de vestigingen van dbieb.
  • Prijs € 78,00

Wil je ook genieten van de voordelen van een comfortabonnement stap dan nu eenvoudig over van een basisabonnement of van een tariefabonnement.

Je verzoek wordt binnen vier werkdagen verwerkt en je ontvangt een bevestiging als je comfortabonnement ingaat.

soort identiteitsbewijsVerplicht
akkoordVerplicht

vink dit vakje aan voor akkoord

Let op

Als je kiest voor een comfortabonnement wordt het hogere tarief pas bij de eerstvolgende contributiebetaling verrekend. De meerkosten over de maanden tussen het moment van omzetting en de contributiebetaling worden opgeteld bij de contributie voor het nieuwe jaar. Daardoor zal de eerstvolgende keer een afwijkend contributiebedrag ontstaan.