Útlichte

Hessel de Walle Piet Oberman

Oberman gaf in december 1944 leiding aan de groep die de gevangenis in Leeuwarden overviel om verzetsmensen te bevrijden. In het boek gaat de schrijver in op het leven dat Oberman voor, in en na de oorlog leefde.

Besjoch dit boekE-books en harkboeken liene

Bisto lid fan de biblioteek? Dan meisto fergees e-books en harkboeken downloade. Dat dochsto op de Online Bibliotheek, de online ferzje fan dyn eigen fertroude biblioteek.

Lês mear oer de Online Bibliotheek

Nije e-books


Nije harkboeken